Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lyydiläiset keräyvyttih yhteh

Kanšalaisjärještöt oli valmissettu mukavie esittelyjä omista kylistä šekä kerrottih šiitä, mitä työtä lyydiläisien kulttuurin ta lyydin kielen hyväkši on ruattu.

Lyydiläisien päivänä, 23. oraškuuta, lyydiläisen kulttuurin ta kielen hyväkši toimijien kanšalaisjärještöjen etuštajat keräyvyttih Petroskoih. Aloteh tämän pivon järještämiseštä juuri Petroskoissa šynty Karjalan lyydiläiset -kanšalaisjärještön johtajalla Lidija Konovalovalla. Tätä ennein lyydiläisillä omissettuja pruasniekkapitoja oli järješšetty Kuujärven kyläššä.

Pitoh yhyttih kanšalaisjärještöt Petroskoista, Kentjärveštä, Pyhäjärveštä ta Kuujärveštä. Kanšalaisjärještöjen etuštajat oli valmissettu mukavie esittelyjä omista kylistä šekä kerrottih šiitä, mitä työtä lyydiläisien kulttuurin ta kielen hyväkši on ruattu. Kylien folkloorikollektiivit niisi ošallissuttih pruasniekkah. Lapšien folkloorijoukko ”Lahju” Kentjärveštä, Karjalaisen laulun Oma randaine -yhtyveh Pyhäjärveštä ta Pitk’randaine-folklooriyhtyveh Kuujärveštä esitettih kaččojilla omie ohjelmie. Šamoin kuččuvierahina pruasniekašša oltih Petrovski rahvahan kuoro Munjärvenlahešta, Zoren’ka-tanššijoukko Kontupohjašta, šekä Tilkkuelämä-klubi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat