Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nerokaš johtaja

Muistolauvan avajaisissa Karjalan Kanšallisešša musejošša Kanšallisuušpolitiikan ministeri Juri Šabanov (vaš.) ta musejon johtaja Mihail Gol’denberg.

Aunukšen gubernijan gubernattorin virkah Grigorjev aštu vuotena 1870. Uutta gubernattorie vuotti melko kylmä vaštahotto, paikalliset virkamiehet šuhtauvuttih häneh epyällen. Kuitenki uuši gubernattori melko ruttoh šai työn kehittymäh oikieh šuuntah, pani asiet kuntoh meččätalouven, muankäytön ta poliisin toimistoissa.

Enšitehtävänä gubernattori kierti koko gubernijan, kävi äšen loitosimmissa šyrjäkylissä. Šuurta huomijuo hiän kiinnitti kanšan šivissykšeh ta sosiaalitilah.

Juuri Aunukšen gubernattorin Grigori Grigorjevin alottehešta 1871 vuotena oli peruššettu Aunukšen teollisuuš- ta istorijallis-etnografini musejo (nyk. Karjalan Kanšallini musejo). ”Šäilyttyäkšeh šeuvun rikkahuš tulovie polvie varoin…” – näin Grigorjev luonnehti musejon tehtävän. Grigorjev oli luovuttan musejuo varoin huonehen tilat omašta talošta ta käški virkamiehien kerätä musejoainehistuo.

Täh päiväh šuate, jo melkein 143 vuotta, musejo on šeurannun šitä peruštehtävyä. Nykyjäh Karjalan Kanšallini musejo on Venäjän Luoteisošan vanhimpie musejolaitokšie. Šen fondiloissa šäilyy yli 200 tuhatta musejoesinehtä. Vuosien mittah musejošta on tullun tašavallan kanšallisen omaisuuvven šäilytyšpaikka, missä šäilyy pohatta ainehisto šeuvun luonnošta, arheologijašta, istorijašta, kantarahvahien perintehelliseštä kulttuurista.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat