Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Näyttely taiteilijan merkkipäiväkši

Lapšien lehen šivuilla Lukkonen tuttavušti nuorie lukijie Karjalan kanšallisteemoih kuvataitehen avulla. Yksi šemmosista teemoista on Elias Lönnrotin Kalevala-eepossa

Petroskoilaini taiteilija Vladimir Lukkonen on tunnettu kirjagrafikkipiiruštaja. Yli 20 vuotta hiän ruato Karelija-kuštantamošša. Yheššä taitehtoimittajien Lev Degt’ar’ovin ta Zinaida Kartin kera hiän šomisti monta kirjua kuin aikuhisilla, niin ni lapšilla, muun muašša šuomen ta karjalan kielilläki. Myöhemmin taiteilija ruato Periodika-kuštantamon Kipinä-kuukaušilehen taitehtoimittajana.

Vuosien mittah Vladimirilla keräyty šuuri kokemuš lapšien psykologijan ymmärtämiseššä. Lapšien lehen šivuilla Lukkonen tuttavušti nuorie lukijie Karjalan kanšallisteemoih kuvataitehen avulla. Yksi šemmosista teemoista on Elias Lönnrotin Kalevala-eepossa.

Enši kerran Kalevala-teemah Vladimir Lukkonen kiänty jo 1980-luvun lopušša – 1990-luvun alušša. Še oli komiksien šarja Kalevalan lyhennetyn, lapšilla tarkotetun versijon mukah. Pitäy mainita, jotta šilloin tätä idejua kannatti tunnettu karjalaini kirjailija Jaakko Rugojev, a kirjailija Terttu Vikström/Vikstrem kiänti kuvatekstit.

Oraškuun 19. päivänä Vladimir Lukkonen täytti 55 vuotta. Merkkipäiväkši taiteilija valmisti persoonalisen näyttelyn. Še avautu oraškuušša Kuklatalo-näyttelyšalissa. Kirjagrafikin lisäkši näyttelyššä on esitetty päivänšankarin mualaukšieki. Uušien töijen luvettelošša ekspositijošša ollah piiruššukšet moskovalaisen kirjailijan Pavel Krem’ovin kahteh romaanih, kumpaset oli painettu viime vuotena. Šekä Hautavaaran valkeita kukkija -maiselmakuvaukšien šarja.

Taiteilija Vladimir Lukkosen lähišuunnitelmissa on Veškelykšen karjalaisien etnokulttuurikeškukšen šalin šomissuš.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat