Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ei ole vierahie lapšie

Näytelmä on enšišijah tarkotettu ihan pienillä kaččojilla, onnakko šiinä noššetut propleemat ollah vaikiet ta globaaliset. // Kuva: Jelena Migunova

Šuurin oša kuklateatterin ohjelmistošta on tarkotettu lapšilla. Enšimmäini pienillä lapšilla tarkotettu näytelmä oli Kuin hukka vasikalla muamona oli. Tätä näytelmyä yhekšän vuuvven aikana myö näyttimä yli 150 kertua. Šiitä oli näytelmä keški-ikäsillä koululaisilla ta aikuhisillaki. Šen vuokši piättimä myöštyö teatterin alkuh ta näyttyä spektaklin pienillä kaččojilla. Šiännön mukah, lapšilla tarkotettu materiaali pitäy olla mukava, šen pitäy yllättyä lapšie. Nykyjäh on hyvin vaikieta šuaha lapšet yllättymäh, heilä on erilaisie mahollisuukšie, tietokonehie ta muuta huvie. Ainehisto, kumpasen kera mie rupesin ruatamah, on olomašša eri varianttiloissa. Piti adaptoija še ”karjalaisuuteh” ta näyttyä globaalisie, tärkeitä propleemoja.

 Nykyajan lapšilla on tarjolla kaikenmoisie mahollisuukšie: erilaisie kerhoja, tekniillisie laittehie, ajanviettämiskeinoja eri mavun mukah. Kuitenki lapšilla ei riitä vanhempie. Vanhempien pitäy tienata rahua, toičči ei ole vapuata aikua. Šentäh vanhempien ta lapšien välini yhissyšlanka häviey. Meijän vesselä, naiivi näytelmä näyttäy, jotta muamon pitäy olla lapšien lähellä, eikä koko ajan töissä. Toini propleema on še, jotta ei ole olomašša vierahie lapšie, ei voi olla orpoja eikä hylättyjä lapšie. Nyt televisijošša, joukkoviestimissä on erilaisie aktijoja, esimerkiksi: Lahjota elämä! Teilä tulou lapši ta toiset. Meijän teatteriki aštuu ajan kera ta kertou näistä propleemoista.

Jo tunnettujen nimijen rinnalla uuvvešša näytelmäššä työ niättä uušie ošallistujie. Oikein hyvä, jotta lavaštaja Boris Kudr’avcev šuoštu ošallistumah spektalkih. Pitäy šanuo, jotta še on kolmaš yhtehini ruato teatterin kera. Uuši rooli oli šoittajalla Santtu Karhullaki, kumpasešta tuli näytelmämusiikin šäveltäjä. Santulla še oli enšimmäini kokemuš kirjuttua musiikkie juuri näytelmyä varoin. Kakši debyttie näytelmän kiäntämiseššä – Natalja Pellinen kiänti vienakši, Olga Žarinova livviksi. Šen lisäkši enšimmäistä kertua lavalla esiinnyttih näyttelijät L’udmila Krilova ta Anna Anhimova. Šanoen alottajista, pitäy mainita teatterin ”vanhukšieki”: Natalja Antonova, Alina Čuburova, Julija Ponomar’ova ta Ksenija Buravova jo monta vuotta ollah teatterissa.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat