Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kieldy Onieganrannikon piiris

Jälgimäzes kahtes vuvves Kalagen škola voitti kolmes projektas, niilöin mugah se sai omih tiloih päivykoin, karjalan kielen opastajan päivykodih da uuttu laitehistuo školah. Kuvas on karjalan kielen opastai Ol’ga Mironova. Paiči händy školas on vie kaksi // Kuva: Ol'ga Smotrova

Nevvostoh kerdyi Opastusministerstvan da Kanzallizen poliitiekan ministerstvan ruadajua, myös kielen kehittämizen instituutan ruadajua, vepsän kielen opastajua da lehtimiesty. Kalagen školan seinis nevvostolazet kačottih, kui menöy ruado Kalagen školan vepsän kielen opastamizen alal, da šeikuttih myös toizien Onieganrannikon piirin školien ruaduo muamankielen alal.

Vepsiä päivykois algajen

Sen jälles, konzu vuvvennu 2012 ainavo Kalagen päivykodi salvattih (päivykoin seiččemenkymmenvuodizen puuhizen taloin levo oli pakkumas), enämbi kolmiekymmendy lastu jäi istumah kodih. Uvven päivykoin nostamizeh dengua Onieganrannikon piirin administratsiel ei olluh, sendäh pidi sellittiä sidä probliemua kuitahto toizin. Tuli mieleh sit luadie päivykodi školan kivitaloih, a dengua sih niškoi oli suadu Päivykodizen kazvatuksen modernizatsien programman mugah. Nämmih dengoih luajittih školas školan da päivykoin väliseiny, luajittih päivykoin keitändy- da syöndytilat, ostettih lomut da muut vešit päivykoin pertilöih.

Nygöi päivykois on kaksi lapsienjoukkuo, mollembis lapsile opastetah vepsän kieldy...

Muamankieldy Onieganrannikon piiris

Onieganrannikon piiris on kaikkiedah nellitostu školua, muamankieldy opastetah vaiku nelläs – Kalagen, Šoutjärven, Šokšan da Meliorativnoin školas. Kielitila on parembi kaikkie Kalages da Šoutjärves, ku sie ei ole opastajien hädiä. Nämmien školien johtajil Svetlana Gotičal da Natalja Bikoval oli äijy saneltavua kielen opastamizes školas: Svetlana Nikolajevna ylbeilöy, ku heijän školah ainos kävyy Kalagen dai toizien lähikylien vahnemban polven rahvastu. Hyö paistah lapsienke vepsäkse, a lapset joga kerdua babin libo died’oin nähtyy ollah hyväs mieles, mielihyväl otetah niidy vastah, kuultah puhtastu kieldy. Šoutjärven johtai löyhki Sanum kaikile tervhen -školalehtel..

Suaja opastujua yliopistoh

...Tänävuon Petroskoin valdivonyliopiston suomelas-ugrilazien kielien laitoksele otetah 21 opastujua, kolme niilöis ruvetah opastumah vepsän da suomen kieldy, kuuzi – karjalan da suomen kieldy. Juuri nämä yheksä opastujua ruvetah suamah ližiä stipendiedu muamankieldy opastumizes – kolme tuhattu rubl’ua, tämän ližäkse nennii opastujii huavatah työndiä praktiekale Itä-Suomen yliopistoh Jovensuuh... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat