Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kylvyä muotie karjalan kieleh

1. Pihalla kyläläiset yheššä šuomelaisien taiteilijien kera luajittih mukavie karjalankielisie kirjutukšie T-paitoih. // Kuva: Aleksei Tsikarev

Šemmoista mukavua Elävät kylät -projektie toteutetah Nuori Karjala -järještö ta Helsinkin yliopisto. Projektin ošallistujat piätettih šuorittua paikalliseläjie T-paitoih muotikkahien karjalaisien kirjutukšien kera, a tavallisešta käynnistä kauppah luatie mukavan karjalan kielen tietojen harjottelun. Harjottelu miellytti kaikki oštajie, vet još hyö paistih kauppiehan kera karjalakši, niih šuatih lahjakši pellavašta luajitun puššin Pagize minun kel karjalakse -kirjutukšen kera.

Aktijo oli omaehtoni. Piätöš käyvä Vieljärveh koulun ”viimesen šoiton” uattona ta kylvötöijen aikana ilmešty muutomašša päiväššä ennein lähtyö. Šentäh kirjutukšie T-paitoih, puššiloih ta rintamerkkilöih piti panna heti kaupan luona, kylän kešellä. Ihmiset, kumpaset tultih kauppah taikka aššuttih kyličči, nähtyöh šemmoista kummallista ulkoilmamualaušta ošallissuttih šuomelaisien taiteilijien Heidi Hännisen, Valttari Halmetojan ta Anne Siirtolan ruatoh.

Šiih aikah, kuni kyläläiset opaššuttih kaunehešti kirjuttua karjalaisie kirjaimie ta kyšeltih vanhoilta ihmisiltä mitein oikein kirjuttua šanoja, kaupašša kiehu tärkie työ: Helsinkin yliopiston professori Janne Saarikivi yheššä oman opaštujan Markus Juutisen kera kiännettih hintalappuja ta ilmoitukšie. Kakši päivyä ruatuo ta joka oštaja, äšen ei karjalaini, voit oštua kalpassuo, juuštuo ta maituo karjalakši. Niin vieljärven kaupašta tuli enšimmäini kakšikielini kauppa.

Myöjät šanottih, jotta aktijo miellytti oštajie. Jo enšimmäisenä päivänä lahjapuššit loputtih, piti kiirehen kautta valmistua uušie. Hyvä, jotta monet kyläläiset jo opaššuttih niitä luatimah ta aktiivisešti autettih järještäjie.

Vieljärven kylän aktivistit valittih ei šattumalta. Kyläššä on äijän aktiivisie ihmisie. Šielä rakennetah Karjalan kielen koti, ilmeštyy Vieljärven ikkunat -lehti, missä voit tulla šivu karjalan kielellä. Aktivistit ollah varmat, jotta yhteisvoimin kyläššä voipi parentua kielitilanneh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat