Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šuuren Omenan kaupunki

New York on vihrie kaupunki vaikka šiinä eläy yli kahekšan miljoonie ihmistä. // Kuva: Alina Čuburova

Nuori Karjala -järještön piälikkönä jo monie vuosie tahtosin piäššä Alkuperäiskanšojen Foorumih ta nähä kaikki omin šilmin. Rupesin valmistautumah matkah vielä viime vuuvven šykyšyllä. Šain tietyä, jotta Yhistynehien Kanšakunnissa toimiu UN Voluntary Fund for Indigenous Peoples ta šiitä voisi šuaha rahotukšen tutuštumismatkah YK:öh. Kirjutin hakemukšen ta kevätkuušša šain tietyä, jotta šain avuššukšen Vapuaehtoisšiätijöštä. Šiitä kävin Piiterissä Amerikan konsulaatissa hakemašša viisumie, oššin liput New Yorkih ta rupesin pakkuamah matkalaukkuo.

Amerikka – mua, kumpani šijaiččou toisella kontinentilla tahi muajilman toisella puolella. Mitä vain en ole kuullun šukulaisisilta ta tuttavilta ennein matkuani. Tietyšti poliittiset asiet vaikutetah Venäjällä eläjien ihmisien mieleh. Totta šanuon, pieni pöläššyš ennein matkua miula oli. Ken tietäy mitein ”vihollini” mua ottau miut vaštah šen jälkeh kuin Krym on tullun Venyähen ošakši.  

New York ei ole Amerikan piälinna (Washington on piäkaupunki, šielä on Valkie Talo kumpasešša istuu muan presidentti). Ka šanosin niin, jotta Washington ta New York ollah niin kuin Venyähellä Moskova ta Piiteri: yksi – virallini piäkaupunki, toini – kulttuuripiäkaupunki. Amerikan tapahukšešša: enšimmäini on poliittini piäkaupunki, toini – kulttuuri- ta finanššipiäkaupunki.

(Alkuperäiskanšojen foorumin toiminnašta ta ošallistujista lukekkua Oma Mua -lehen šeuruavašša numerošša.)

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat