Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tulovaisuuš nykyajašša

Projektin tarkotukšena on lapšien turvallisuuš. Še šai raha-apuo Tie kotih -hyvänluajintašiätijöltä ta Severstal’-yritykšeltä.

Vaikka projekti alko ei ammuin, ka šen ajan männeššä on äijän mitä keritty ruatua. Järještäjät tavattih ta paistih opaštajien kera, piettih yhtehisie harjotukšie lapšien ta vanhempien kera. Ohjelman ošallistujat aktiivisešti ruatah yheššä poliisin kera, käyväh koululoih ta taissellah tupakointie vaštah.

Pyhän Valentinin päivän uattona oli yhtehini aktijo liikennehpoliisin kera. Lapšet juattih kaupunkin automiehillä šyväimenmuotosie korttija, kumpasissa pyritettih heitä šuojelomah kuin iččieh, niin ni matkuštajie ta kulkijie.

Šamoin Tulovaisuuš nykyajašša -projektin ošallistujat käytih šuurella porukalla talvella meččäh. Tuanoin opaštajat ta heijän kašvatit myöššyttih matalta Rukajärvellä. Ieššä ollah lepopäivät Kormilan huuttorilla.

Kešäkuun alušša, Lapšien šuojelupäivänä Koštamukšen Družba-kulttuuritalošša piettih Muamo, tuatto, mie – onnellini pereh -pruasniekka. Šiih keräyvyttih perehet, kumpaset ollah projektin ošallistujina.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat