Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Valtijon palkinnot on myönnetty

Karjalan tašavallan tervehyönhoijon anšijoitunut ruataja -arvon šuajien joukošša on Valentina Ulič

Karjalan 39 parašta ruatajua, eri ammattien ta šukupolvien ihmistä, šuatih mitalija, arvoja ta kunnivokirjasie. Palkintosenemonija piettih Karjalan kanšallisešša musejošša 6. kešäkuuta.

Seremonijan alušša Karjalan piämieš korošti, jotta tašavallan eläjät ollah alovehen piävarana ta Karjalan kehityšperspektiivit šivotah juuri heijän kera. Kaikki palkinnonšuajat on jätetty oman jälen tašavallan istorijah.

Puudožin piirin palomiehet Vladislav Bogdanov ta Vasili Kruglov Venäjän presidentin käšyllä šuatih Kuolinuhašša olijien pelaštamisešta -mitalit rohkevuošta ihmisien pelaštamisešša poikkevukšellisissa oloissa.

Palkittujen kolmaš oša ruatau tervehyönhoijon alalla. Piämieš on varma, jotta še on oikie piätöš. Karjalan tašavallan tervehyönhoijon anšijoitunut ruataja -arvon šuajien joukošša on piämiehen šijahini, tervehyönhoijon ministeri Valentina Ulič.

– Tietyšti liäketiijošša on kyšymykšie ta propleemoja, korošti Hudilainen. – Ka meijän tervehyönhoijon tašo ruttoh kašvau ta šiinä on šuuri Ulič Valentinan anšijo.

Karjalan anšijoitunut liäkäri -arvon šuajien joukošša oltih muun muašša Louhen piiripol’ničan gynekologi Tatjana Balakina ta Kalevalan piiripol’ničan šynnytyšliäkäri Irina Serebr’akova.

Monet kulttuurialan ruatajat niise oli palkittu seremonijašša. Toive-yhtyvehen balettimeštari Raisa Kalinkina šai Venäjän Federatijon anšijoitunut kulttuuriruataja -arvon. A Karjalan tašavallan anšijoitunut kulttuuriruataja -arvot oli myönnetty Karjalan Kirjailijaliiton jäšenillä Dmitri Veresovilla ta Dmitri Novikovilla, šekä Louhen piirin Čupan kirjaštojohtajalla Galina Davidovalla. Kantele-yhtyvehen ošaštonjohtaja Irina Semakova šai Tašavallan anšijoitunut taitehen ruataja -arvon.

Yhteheš vuotena 2014 korkiet valtijon palkinnot oli myönnetty Karjalan 129 eläjällä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat