Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vuokkiniemi pyrkiy kulttuurikyläkši

Kilpailuh ošallistumisella tahotah tukie ta inoššuttua kyläläisie aktiiviseh toimintah. Tavoittehena on, še jotta karjalaisen kulttuurin merkityštä voipi noštua. Šentäh tällä projektilla tahotah vahvistua yhteistyötä muijen šuomelais-ugrilaisien toimijien kera ta šillä tavalla lisätä turismie, kumpani kohentais taloutta tulevaisuuvvešša täššä muajilman yheššä tärkeimmistä šuomelais-ugrilaisista kylistä. Lisäkši projektilla pyritäh luajentamah tietoisuutta aijošta ta eläväštä karjalaisešta ta kalevalalaisešta kulttuurista, kumpani kuitenki eläy uhatušša ympäristöššä Venäjällä.

Kilpailuh ošallistuja aloveh kattau nykysen Vuokkiniemen kylän ta šen vanhat runokylät Vuonnisen, Latvajärven, Venehjärven, Kivijärven, Ponkalahen, Čenan, Pirttilahen, Mölkön ta Tollonjoven šekä Koštamukšen (nykyni kaupunki on vanhan Kontokin kylän paikalla). Šuomešša Kuivajärvi ta Hietajärvi ollah oša tätä šamua runoalovehta.

Vuokkiniemi on iellähki elävä kylä ta šen noin 200 talošša eläy šuunnillen 500 henkie, kumpasista 85% on karjalaisie. Valtaoša väještöštä käyttäy arkikielenä vienankarjalua. Perintehini kieli ta kulttuuri eletäh vielä tänäki päivänä vahvana kyläššä. Šuurin oša nykysistä vuokkiniemeläisistä on vanhojen runonlaulajien jälkiläisie.

Kalevalan luoja Elias Lönnrot löysi Vuokkiniemen ta šen runokylät. Hiän keräsi kymmenie tuhanšie šäkeitä ta kokosi niistä kuulusan Kalevalan. Hiän oli päivännyn Kalevalan 28. tuiskukuuta 1835, joten vuotena 2015 šiitä tulou kulunuokši 180 vuotta!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat