Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kielen da murdehen rajal

Ameriekkalaine lingvistu Dennis R. Preston pidämäs omua ezitelmiä // Kuva: Il'l'u Mošnikov

– Simpoziumas oli ezitelty FINKA-projektan tutkimustu kanzoinvälizile tutkijoile, - sanoi projektan johtai, Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professoru Marjatta Palander. - Tapahtuman ruadokielennyhäi oli anglien kieli.

Simpoziuman teemua oli rajattu kielikontaktoin- da rajatutkimukseh, sendäh gu pluanois on luadie ezitelmien pohjal tiijolline artikkelikogomus. FINKA-projektan tarkoituksennu on tutkie nimenomah Raja-Karjalan kieldy, suomen da karjalan kielen kontaktoi da kielien yhtehisty histouriedu. Tutkittavakse on otettu tässäh vähän tutkitut Raja-Karjalan murdehet, kudamii ollah Korpisellän, Suistamon, Suojärven, Impilahten da Salmin murdehet. Vie Ilomantsin päivännouzukylis oli paistu nämmil murdehil. Simpoziuman kauti karjalan kieli sai ližiä kuulužuttu kui Suomes, mugagi kanzoinvälizesti.

Simpoziuman ezitelmis oli otettu kačeltavakse nengomat tutkimuskyzymykset, gu kielikontaktat, murdehien välizet kontaktat, segakielet, vähembistökielien elävyttäminen da tilandeh, monikieližys da kielipolitiekku da äijy muudu kyzymysty.

- Saimmo kuulta mieldykiinnittäjii ezitelmii aiga loittozisgi kielis. Ezimerkikse yksi tutkii Iranaspäi ezitteli kurdikielen variatsiedu, - ližiäy Marjatta Palander. - Simpoziuman aigua tutkijat tutustuttih keskenäh da voidih ezitellä omii tutkimuksii muile...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat