Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ikä elyä, aika muistua

Kentällä tavattih kuin kokeneimmat, šamoin ni vašta alottajat joukot.

Kyläpruasniekkojen pitämini on vanha perinneh. Ennein pruasniekkoja piettih vuorotel’l’en eri kylissä ta ne oltih šivokšissa ortodoksijuhlih. Esimerkiksi, Vuokkiniemen kyläpruasniekka oli Il’l’anpäivä, Šuopaššalmella – Stroičanpäivä, Akonlahešša – Petrunpäivä. 1990-luvulla näitä vanhoja perintehie ruvettih aktiivisešti elävyttämäh. Näin ollen, kakšikymmentä vuotta takaperin Kalevalašša oli elävytetty Uhtuon karjalaisien juhla. Šiitä lähtien joka kešäkuu šiih pruasniekkah keräytyy paikallini rahvaš ta tulou vierahie muistaki paikoista. Tänä vuotena šillä oli kekšitty Olemma runonlaulajien jälkeläiset -nimi.

Pruasniekkapivot alettih šuovattana urheiluohjelmašta Kalevalan stadionilla. Tihkušatiešta ta vihakkatuulešta huolimatta jo ihan huomenekšešta kulttuuritalon ieššä keräyty äijän rahvašta. Šiinä piettih kanšainvälisien kyykkäkilpailujen ta piirienvälisien lentopallokilpailujen avajaiset. Kyykkäpeliottelut on jo tultu pruasniekan perintehellisekši ošakši ta vuosi vuuvvelta tämä peli tulou yhä šuosituimmakši. Tällä kertua kilpailuih ošallistu 18 joukkuo Kalevalašta, Priäžäštä, Jessoilašta, Jyškyjärveštä, Vieljärveštä, Šuojärveltä. Kentällä tavattih kuin kokeneimmat, šamoin ni vašta alottajat joukot. Innokkahan pelin tulokšena enšimmäisellä šijalla piäsi kalevalalaini Kičut -miešjoukko. Prihat alettih pelata kyykkyä vašta vuuvven alušša.

– Myö kaikin olemma entiset koulutovarissat, nyt ruamma eri laitokšissa, kuitenki rikeneh töijen jälkeh keräyvymmä peluamah kyykkyä, kerto Kičut-joukon kapitani Nikolai Lesonen. – Še on ylen mukava peli.

Puolen vuuvven aikana ”Kičut” piäštih hyvih tulokših. Oraškuušša prihat tuotih voiton Priäžän kilpailuista ta nytki kotikentällä pelaten piäštih voittajiksi. Toisen ta kolmannen šijan šamoin voitettih kalevalalaiset joukot.   

Tavan mukah pruasniekašša oli valittu ta palkittu parahat kyykän peluajat. Tänä vuotena kunnivopokaalit šuatih nuoret peluajat Jekaterina Zaharova Vieljärveštä ta Roman Čikulajev Jyškyjärveštä. Kolme joukkuo Jyškyjärveštä esiinty kilpailuissa. Jyškyjärven lintuset -naisjoukko šai yhen arvokkahista viimesistä šijoista, onnakko kilpailijien mieltä še ei yhtänä pilannun.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat