Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Suguvastavundu Šuomešša

Karjalan tašavallan etuštajat Suguvastavundu-festivaalissa. // Kuva: L’udmila Krilova

Suguvastavundu-festivaali oli peruššettu Priäžän piirissä šeiččemän vuotta takaperin, šen alkuhpanijana on ollun Tuomi-etnokeškukšen emäntä Galina Hanenko. Eri vuosina festivaali oli järješšetty Karjalan tašavallan eri alovehilla – Priäžän ta Kalevalan piirilöissä. Tänä vuotena tapahtuma piettih Šuomen Lohjan kaupunkissa, kumpasešta pivon järještäjillä on löytyn partn’orija – Lohjanšeuvun Tanhuujat ry.

Lohjalla tuli yli 200 ošallistujua Venyähen Karjalan, Mordovijan ta Udmurtijan tašavalloista, šekä Šuomešta. Kaikki ošallistujat ollah tanšši- ta lauluyhtyvehien jäšenie šekä käsityömuasterija. Karjalašta festivaalissa kävi Bes’odaine-, Tuomi- ta Alije parusa -lauluyhtyvehet Čalnašta, Siämjärvi-yhtyveh Jessoilašta, šekä Karjala-tanššiyhtyveh ta Čičiliušku-kuklateatteri Petroskoista.

Ohjelman mukah festivaalin puittehissa oli pietty kakši šuurta konserttie enšimmäisenä päivänä Lohjalla – enšin linnan torilla ta myöhemmin kaupunkin konserttitalošša. Toisena päivänä kaikilla yhtyvehillä oli tarkotuš esiintyö päiväkotiloissa ta vanhojenkotiloissa. Karjalankielini Čičiliušku-kuklateatterin artistat kakši kertua esitettih Koirien Kalevala -näytelmän ta piettih työtapuamisen Karjalan Sivistysseuran hallitukšen jäšenijen kera, missä paistih mahollisista yhteisprojektiloista. 

Kolmantena päivänä kaikki ošallistujat käytih tutuštumismatalla Viking Line -laivalla Tukholmah, Ruoččih. Šemmosen potarkan šuomelais-ugrilaisilla aktivistoilla luajittih Suguvastavundu-festivaalin järještäjät. Laivalla kaikki halukkahat yhtyvehet esitettih omien ohjelmistojen konserttipätkijä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat