Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tragedijalla ei ole kanšallisuutta

Karjalan Inkeriliitto-kanšalaisjärještön johtaja Vladimir Kolomainen muistomerkin ašettamisen alottehešta ta paččahan valmistamistyöštä.

Uhtuon karjalaisien pruasniekan puittehissa 14. kešäkuuta Kalevalan Lapšien piirikirjaštošša piettih tapuamini Karjalan Inkeriliitto-kanšalaisjärještön šekä Karjalan Tašavallan paikallishallintoelimien kannatušfondin johtajan Vladimir Kolomaisen kera.
Vladimir Kolomainen esitti tapuamisešša poliittisien vainojen uhrien muissolla omissetun muistopaččahan mallin, kumpani on šuunniteltu ašettua Sandarmoh-paikašša. Juuri šiinä, missä oli ammuttu ta hauvattu tuhannet Karjalan ta entisen Neuvoštoliiton eläjät. Muistomerkin avajaiset meinatah pityä 5.–7. elokuuta 2015 vuotena.
– Sandarmohissa ammuttujen joukošša oli 800 šuomelaista, kerto Vladimir Kolomainen, – šuurin oša niistä oltih peräsin Kanadašta ta Amerikašta. Hyö muutettih Neuvoštoliittoh Neuvošto-Karjalan apukomitietan linjan mukah, kumpani värväsi työh tavallisie ruatajie.
Juuri tämä muutto vuosien piäštä oli piäšyynä monien vakoilušta šyytökšeh, arestih ta ampumiseh. Šiitä šuahen, kun Sandarmoh-paikašša oli löyvetty enšimmäiset hautaukšet, näillä paikoin on ašetettu jo monta muistopačašta eri kanšallisuušjoukkojen voimilla. Muistopačašta šuomelaisilla, kumpaset luotih šuuren pantokšen Karjalan teollisuuvven, kulttuurin ta taitehen kehittämiseh, ei vielä ole.
Šykyšyllä 2013 Karjalan Inkeriliitto esitti alottehen tämmösen muistomerkin ašettamisešta. Paččahan pienoismalli on jo valmis. Nuoren veštäjän Pavel Koltiginin meininkin mukah šiitä tulou kolmenmetrini luterilaini risti, kumpasen piällä istuu meččäkyyhkyni. Vladimir Kolomaisen šanojen mukah nämä hahmot simvolisoijah kahen peruštan yhtevyttä – ikuisuutta ta vapautta.
Muistomerkin valmistamini ta ašettamini on kallista hommua, šiih tarvitah yli 2 000 000 rupl’ua. Jo nyt monissa Karjalan piirilöissä on alotettu lahjaukšien keruu. Kalevalan piirin eläjät niisi ei jiäty šyrjäh. Tavalliset ihmiset ta paikalliset liikemiehet ilmotettih, jotta ollah valmehet auttamah ta tukemah muistomerkin ašettamista.
Sandarmohissa ammuttujen vainouhrien pitäššä luvettelošša on Kalevalan piirin eläjien kymmenie nimijä. Ne oltih kotosin Uhtuošta, Venehjärveštä, Ponkalahešta, Kivijärveštä, Jyškyjärveštä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat