Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vieraš kieli on toini näkökulma elämäh

On olomašša hyvin monta keinuo ta mahollisuutta oppie vierahie kielie, šen joukošša muamonkielen opaštumini

Eryähän matan aikana rupesima yštävien kera buššissa leikkimäh yhtä leikkie, piti laušuo passipo-šana eri kielillä. Voittau še, ken šuau šanuo eniten kiittämismuotoja eri kielillä. Toini muisti viisi kieltä, toini kahekšan. Kuni yksi vaštasi, toini šillä aikua muisteli tilantehie tai tapahtumie, missä voit tätä šanua kuulla. Mieleh tuli laušumie mainokšista, filmilöistä, lauluista, matkuštamista ta tietyšti muistoja koulun opaštumisešta. Leikin lopušša voitti meijän poliglotti Boris. Hiän kerto noin 40 kiittämismuotuo. Niijen joukošša oli passipo-šana äšen eksoottisilla kielillä. Kaikin issuttih šuut auki. Tämän jälkeh rupesin ajattelomah, mimmosie keinoja on olomašša vierahien kielien opaštumisešša. Mitä šiih tarviččou?
Mukavin keino on oštua pakinašanakirja. Tavallisešti niissä on esillä šopusa šanašto, kumpani tarviččou matkuštajilla. Muin potruškalla Annilla on äijän šemmosie. Konša käymmä kirjakaupoissa, hiän enšiksi juokšou kirjahyllyjen luokše, missä on esitetty erilaisie pakinašanakirjoja ta rupieu lukomah vierahie šanoja. Toiset šanat ollah ihan hauškat, eryähie, melkein šamantyyppisie löytyy jo tutuista kielistä.
– Šiitä on tullun miun harraššuš. Tietyšti, yksistäh pakinašanakirjan avulla ei voi oppie vierahan kielen, onnakko muutomat šanat aina painutah muistih. Kun oššan uuvven pakinašanakirjan, aina tulen kotih ta rupien lukomah uuvvešta muašta, šen perintehistä. Valičen vierahan muan kaupunkin matkuštamiskohtehekši, kertou Anni.
Toini tunnettu keino on kielikurššit. Melkein joka kaupunkissa voi valita mieleh mukah kieli ta opaššušohjelma. Miun tuttava jo kolme vuotta oppiu enklannin kieltä. Hiän aina halusi piäššä Londonih ta kaččuo kaikki nähtävyykšet.
– Miun tavoittehen oli nähä omin šilmin London-kaupunki. Šen vuokši halusin tietyä enemmän täštä muašta, šen kulttuurista. Kieli on enšimmäini apulaini täššä asiešša. Matka onnistu ta miula ei ollun pakinapropleemoja paikallisien eläjien kera, kerto Olga.
Šen lisäkši netissä on olomašša erilaisie online-kurššija.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat