Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Aikakaušien risteykšeššä

1. Jyškyjärven vesivoimalan konehošaštot. Oša uušjyškyjärviläisistä on töissä vesivoimalan laitokšešša.

Tänä vuotena heti kolme Kalevalan piirin pos’olkua juhlitah merkkipäivieh. Borovoi ta Uuši Jyškyjärvi on täytetty pyöriet 50 vuotta, Kuušiniemen pos’olkalla täyttyy 65 vuotta.
Näijen merkkipäivän viettäjien joukošša Uuši Jyškyjärvi on kaikista nuorin. Tämän pos’olkan peruštamisen virallisena päivänä pietäh 25. pimiekuuta 1964 vuotena. Šinä päivänä enšimmäni matkuštajajuna tuli tällä loittosella ašemalla. Monissa lehtilöissä šilloin kirjutettih, jotta šiinä paikašša, missä aikoinah humistih tuuhiet karjalaiset korpimečät ihan šilmissä šyntyy uuši elämä, rakennetah meččäruatajien ta tulovien šähkömiehien pos’olkua. Šillä einuššettih pitkyä ta onnellista elämyä.

Valitettavašti tämä kaikki on jo männyttä istorijua. Jyškyjärven lespromhosi jo aikoja takaperin lopetti toimintah ta šaman tien ni Uuvven Jyškyjärven lespromhosi. Pos’olkan eläjien luku vähenöy vuosi vuuvvelta: nuoret koulun lopetettuo lähetäh opaštumah muuvvalla eikä myöššytä kotipaikoillah.
Jyškyjärven vesivoimala on nykyjäh pos’olkan piälaitokšena, kumpani työllistäy ošan uušjyškyjärviläisistä. Pos’olkašša toimitah lapšien päiväkoti, kirjašto, kulttuuritalo, pošti, felššeriašema. Niin kuin ni enneinki Jyškyjärven maisemilla kuuluu veturin iänitorvi, vaikka viime aikoina junaliikenneh on huomattavašti šupistun. Uutiset šen kokonah lopettamisešta tällä šuunnalla joka vuosi šuatetah kuohukših paikalliseläjie. Niinki junamatka Jyškyjärveštä Petroskoih kešti melkosen ajan, ka nykyjäh junien aikataulujen muutettuo Jyškyjärveštä tulija kytkettävä vaunu joutuu šeiččemen tuntie vuottamah piäjunua Lietmajärven ašemalla.
Viime aikoina yhteiskunnallini elämä pos’olkašša on vilkaštun. Löyvyttih kiinnoštunehet aktiiviset ihmiset, kumpaset iče toimitah ta yritetäh šuaha liikkumah nuapurijah ta tuttavieh. Kevyällä Uuvvešša Jyškyjärveššä oli pietty talkootyöt. Ei niin ammuin avattih uuši lapšilla tarkotettu leikkikenttä, kumpasen oli oštan Jyškyjärven kyläašutukšen hallinto. Paikalliset eläjät iče autettih ašettua kaikki leikkilaittehet. Tänä kevyänä kirvešmiešprikaati oli kohentan ošan pos’olkan kaivoista. Uuvven Jyškyjärven vesijohto on jo aikoja tullun melko pahah kuntoh ta vesi šiitä ei ole kehuttava, šentäh nämä kohennetut kaivot ollah hyövykši.
Kulttuuritalo on pos’olkan aktiivisen elämän keškuš. Joka pruasniekka šiinä järješšetäh konserttija, toičči artistat käyväh esiintymäššä nuapurikyläh Jyškyjärveh tahi kešäpruasniekalla Haikol’ah.
Uuvven Jyškyjärven eläjät yhä rikenempäh tullah šemmoseh piätökšeh, jotta vain yheššä ta yhteisvoimin voit ratkaissa propleemija ta muuttua omua elämyä paremmakši. Hyvänä esimerkkinä šiitä on Jurčuk-perehen ta muijen eläjien aloteh, kumpaset Pyhä Stroičan uattona pantih kuntoh paikallisen pogostin alovehen. Tämmösie esimerkkie tulou vain lisyä, kuni pois’olkašša on kiinnoštunehie ta toimelijie ihmisie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat