Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Jiäkäh karjalan kieli muan piällä

Karjalan kielen kešäkurššien pitämiseštä on tullun hyvä perinneh. Yli kahenkymmenen vuuvven mittah niitä on järješšetty Karjalan eri kylissä šekä Šuomen puolellaki. Tänä vuotena vienan karjalan kieleštä ta kulttuurista kiinnoštunehet keräyvyttih Šuomen Kuusamošša. Kurššit on etupiäššä tarkotettu karjalan kielen opaštajilla, ka joka vuosi niih yhtyy aivan eri aloilla toimijie karjalan kieleštä ta kulttuurista kiinnoštunehie ihmisie.
Ohjelma kurššilaisilla oli melko tiivis ta monipuolini. Ei ollun aikua ikävöimäh. Luventoja ta harjotuštuntija oli huomenekšešta iltah šuate. Opaštajat Valentina Karakina ta Olga Karlova oli valmissettu kurššilaisilla pakšut ainehistokanšijot.
Ainehiston valmistamistyö alkau aikoja ennein kurššien alkuo.
– Joka kerta pitäy alottua ihan tyhjäštä, kun rupiemma ajattelomah mitäpä enši vuotena kekšimmä, Valentina Karakina kertou, –Šiitä alamma eččie ta haruo ainehistuo eri lähtehistä, keryämmä šen kašah. Šiitä vašta rupiemma järještelömäh. Paičči tekstijä ta harjotukšie opaštajat käytetäh tuntiloillah iäninauhotukšie, videoita, karjalankielisie tv-ohjelmie.
Opetukšen lisäkši kurššilaisilla oli järješšetty mukava kulttuuriohjelma. Kurššilaiset tutuššuttih Kuusamon kanšanopiston toimintah ta opetušlinjoih, käytih tutuštumismatalla Kuusamon Šuurpetokeškukšeh ta Hannu Hautalan luontokuvakeškukšeh šekä tavattih Kuusamo-Viena -šeuran jäšenie.
Huomenekšešta lauluja, illašta tanššija
On tullun tavakši, jotta kurššilaisien joka opaššušpäivä alkau yhtehiseštä laulamisešta. Ka joka vuosi opaštujien ajaviettoh kekšitäh mitänih uutta-mukavua. Tänä vuotena kurššilaisien joukošša oli oma hanurinšoittaja ta tanššiopettaja. Piäjärven päiväkojin musiikkijohtaja Jekaterina Kuranova tuli kurššiloih oman hanurin kera, a petroskoilaini, ammatiltah horeografi Natalja Kaširina innoštu opaštamah kurššilaisilla kanšantanššija. Joka päivä opaššukšen jälkeh kaikin keräyvyttih tanššiharjotukših. Šyrjältä päin kaččuon karjalaiset kruugat ta piirileikit näytetäh helpoilta ta yksinkertasilta, ka ei ne tunnuta niin helpoilta, kun alat iče tanššie. Šiinäpä vašta pitiki panna jalat liikkumah ta helmat pyörimäh. Kolme päivyä hikipiäššä tanššimista ei mänty tyhjäh. Nelläntenäpiänä Kuusamo-Viena –šeuran järještämäššä illačušša kurššilaisporukka esitti kakši tanššie ta ihan hyvältähän ne näytti.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat