Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Laučat rakennettih Karjalašša

Laučat-foorumin piätarkoitukšena oli auttua Karjalan Kielen Koin toiminnan kehittämistä. Koko joukolla löyty ruatuo Karjalan Kielen Koin pihašša. // Kuva: Natalja Jermolina

Laučat-foorumin ošallistujat tultih Kinnermäjen kyläh ta šuurella pellolla kašvo telttaleiri. Illalla kaikki keräyvyttih avajaisih ta alko virallini tervehtimini Kulttuuriministerijön ta Nuorison ta urheilun ministerijön etuštajilta, šekä Vieljärven kylän piäliköltä. Illačun vetäjänä oli Julija Tolmačova, a hänen apulaisekši tuli Meijän pajo -yhtyveh. Karjalaiset pajot ta kisat autettih ošallistujie tutuštuo toini toisih.
Myöhäsellä illalla kaikki foorumilaiset tultih čäijyllä ta alotettih iltačäijyn perinnehtä, kumpasen puittehissa joka päivä ropivolla kučuttih tunnettuja Karjalan aktivistija. Ensimmäisinä vierahina oltih Karjalan Kielen Kodi -järještön piälikkö Ol’ga Gokkojeva ta Kinnermäjen kylän emäntä Nadežda Kalmikova. Naiset kerrottih omista projektiloista ta äijän paistih Karjalan Kielen Koin rakentamisen prosessista. Vet’ Laučat-foorumin piätarkoitukšena oli auttua Karjalan Kielen Koin toiminnan kehittämistä.  
Foorumin toisena ruatopäivänä Kinnermäjen kyläh tuli vilu šiä ta vihma. Paha šiä kešti kaikki foorumin päivät, ka še miteinkänä ei vaikuttan nuorien šuomelais-ugrilaisien ihmisien ruatomieleh. Heti huomenekšešta kaikki lähettih tutuštumah Karjalan Kielen Kodih, kumpaista rakennetah Vieljärven kyläššä. Koko joukolla löyty ruatuo Karjalan Kielen Koin pihašša.
Tämän päivän iltačäijyn vierahana oli Nuori Karjala -järještön piälikkö Alina Čuburova, kumpani kostitti foorumin ošallistujie mäntyčäijyllä, kerto Nuoren Karjalan toiminnašta ta järješti karjalan kielen lyhyön oppitunnin.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat