Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Puistokuja yštävyykšen merkkinä

Suomussalmen kunnan ta Kalevalan piirin etuštajat issutettih yštävyykšen puistokujan.

Vuuvven 1989 elokuušša Kalevalan piirin kanšanetuštajien neuvošton piälikkö Gennadi Kyllinen ta hänen kollega Suomussalmešta Alvar Suakko allakirjutettih šopimukšen Šuomen Suomussalmen kunnan ta Kalevalan piirin yštävyyššuhtehien šolmimisešta.
Yhtehini toiminta alko šuomelaisen delegatijon ošallistumisešta Kalevalan rahvahallisen teatterin 30-vuotispäivän juhlimiseh. Tapuamisen aikana šynty yhtehisen projektin ideja, kumpani koški teatteritaijon kehityštä. Lähiaikoina ilmešty yhtehini Ruškie neičyt -näytelmä. Spektakli oli esitetty Kalevalan piirin ta Suomussalmen kunnan lavoilla. Vielä yksi yhtehini näytelmä oli ohjattu karjalaisen kirjailijan Viktor Pul’kinin Päiväsen vallašša -näytökšen mukah. Nämä kulttuuritoimehpivot oltih enšimmäisinä ”piäčkysinä” yštävyyššuhtehien kehitykšeššä.
Yhtehisen ruavon monivuotisen istorijan aikana molommin puolin rajua oli toteutettu monta projektie, kumpaset košettih kulttuurin, šivissykšen, turismin ta urheilun kehittämistä.
Yštävyyššuhtehien merkkipäivän juhla alko virallisešta tapuamisešta, kumpasešša käsiteltih kanšainvälisien projektijen toimintua ta yhtehisen ruavon perspektiivija. Šiitä Kulttuuritalon aukijolla vierahat ta isännät issutettih yštävyykšen puistokujan. Puistokujašša on 25 penšašta spirejua, kumpaset merkitäh yštävyyššuhtehien 25 vuotta. Pitäy huomata, jotta juhlatilaisuukših oli kučuttu Kalevalan piirin johtajat, kumpaset ruattih vuuvvešta 1989 alkuan.
Šuomelaini delegatijo, kumpasen joukošša oli Suomussalmen kunnan nykyni johtaja Asta Talonen, entini piämieš Timo Säkkinen ta hallitukšen toiset jäšenet, tutuššuttih Kalevalah, käytih Lapšien luomistyön taloh ta vanhojenkotih.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat