Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vepšän muan Elonpu

Elonpu-juhlan konserttih ošallistu monta luomiskollektiivie. Kuvašša lavalla esiintyy Vepšäläisien rahvahan kuoro. // Kuva: Nikolai Abramov

Elonpu (Elämän puu) on vepšäläisien vanha simvoli, kumpani merkiččöy männyön, nyky- ta tulovan ajan yhteyttä. Šamalla Elonpu on vepšäläisen kulttuurin pruasniekka, kumpani ilmešty Šoutjärveššä 27 vuotta takaperin. Juhlan tarkotukšena on šäilyttyä Karjalan kantarahvahan perintehie ta kieltä.

Elonpu-pruasniekan alkuhpanijana oli paikallini opaštaja, folkloristi, Vepšäläisen etnografisen musejon johtaja R’urik Lonin. Vuuvvešta 1989 pruasniekkua ruvettih viettämäh Leningradin ta Vologdan alovehilla. Ka vuotena 2012 Elonpu-pruasniekka elävytettih ni Karjalan vepšäläisien elinpaikašša, mistä še šaiki oman alun.

Tänä vuotena Šoutjärvi otti vaštah vierahie kahen päivän aikana. Vepšäläini piirileikki -projektin puittehissa kyläššä järješšettih perintehellisen pruasniekan lisäkši ni tietoseminaari folkloristija varoin.

Heinäkuun 12. päivänä šoutjärveläisien lempi lepopaikašša, kaunehešša männiköššä Iänisjärvellä vietettih Elonpu-juhlua. Joka vieraš šai lahjakši värikkähän lentan, kumpasen šiitä piti šituo onnekši Elämän puun simvolin okših. Šuurella nurmikolla oli järješšetty juhlakonsertti, a jarmankalla šai oštua paikallisien käsityömuasterien suveniirija ta vepšäläistä sriäpnyä.

Pruasniekan ohjelmašša oli Petrunpäivä-teatterinäytelmä, luomiskollektiivien esitykšet, muasteri-opit.

Interaktiivisellä Vändäm uhtes (Leikimmä yheššä) -kentällä lapšie varoin oli pietty leikkiohjelma.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat