Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kezäl vezi muanittau

MČS alalleh pidäy silmäl, mittumas kunnos ollah kalastajien venehet

Karjalah lopun lopukse tuli kezä da vezi rubei muanittamah rahvastu vie enämbäl. Dai kylbie kezoidu meil on kus – 60 tuhattu järvie da 27 tuhattu jogie vuotetah kezoiniekkua da kalastajua. Vaigu vezi meil pohjazes muas on viluttavu. Oniegas da Luadogas räkel siäl  vien piälyspindu lämbiey vaigu 15 sentii. Kezoidugi kylbie voibi vaigu silloi, konzu vezi lämbiey 18 gruadusissah, silloigi voibi kezoittua vaigu 6-8 minuuttua. Muite voibi olla kaikkie – hengen tabuau, suonet vedäy.

Vaigu mennyt nedälil Karjalas meni vedeh kolme nuordu miesty. Siämärvel 8. heinykuudu uppoi mies 1976 vuottu. Tossupiän Videles meni kezoile da sai surman paikalline eläi 1983 vuottu. Suojärven kylmäh vedeh 12. heinykuudu meni nuori mies 1991 vuottu.

Karjalan MČS mustoittau

Kezoidu kylbijes pidäy mustua, ku uijelta tundemattomas kohtas pidäy varavozeh. Ei sua čukelduakseh, hypätä vedeh, ku kezoitandukohtu voibi olla madal libo pohjas voibi olla kivie da haguo.

Karjalan MČS mustoittau, ku ei sua kezoittua kiellettylöis da tundemattomis kohtis, ei sua mennä kezoittamah kerras syödyy libo väzyttyy, ei sua liijakse telmie vies da kezoittua humalas, jyryn aigah. Ei sua jättiä lapsii kaččomata järvilöin da jogiloin rannoile. Ku uijitto loitokse, kačoitto randah da pöllästyittö, oppikkua rauhoittuo da huogavuo. Sikse vierkiä sellälleh, oijendakkua käit da jallat, huogavukkua 2-3 minuuttua vaigu vähäzel lekuttajen käzii da jalgoi, ku rungu olis vien piäl. Ku vies olles vedäy suondu, pidäy sekundakse čukelduakseh vedeh, oijendua jalgu, kuduas suondu vedäy da ruttoh riuhtaldua jalgu iččehpäi suures varbahas...

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat