Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kielikurššit vahvissetah karjalaisien ičetuntuo

Tanššija Kuusamon ulkomusejošša // Kuva: Anni Vlasova

 

Kuiteski aika vähäsen kohentau tilannehta. Tuntuu, jotta karjalaisilla viime vuosina on noššun iččetunto, juštih nämä kielikurššit ollah hyvänä tovissukšena šiitä.

Karjalan kielen kurššijen opaštajat Valentina Karakina ta Olga Karlova kurššijen alušša juattih meilä rintamerkit, kumpassih oli kirjutettu: ”Paiska karjalakši”. Ta kaikin myö käyttimä juuri karjalua, kuin opaštuos’s’a, niin ni joutoaikana. Še oli tovellini kielikyly, pitäis šamoin ruatuo koissaki.

Kurššiloih tuli muutoma henki, kumpaset opittih karjalua yliopistošša. Mie enšin ajattelin, mitä varoin heijän piti tulla näih kurššiloih? Ka nyt olen varma, jotta hyö juštih vahvissetah omua ičetuntuo ta karjalan kielen opaššukšen tarpehellisuutta kuin lapšilla, niin ni ruavahilla. Muutomat kurššilaiset ei oltu opaštajina, no mie olen varma, jotta hyöki nyt ruvetah ruatamah karjalan kulttuurin eri aloilla šuuremmalla innolla.

Milma miellytti, jotta kurššijen ohjelmašša oli järješšetty äijan erilaisie tapahtumie. Enšiksi, joka päivä huomenekšella myö lauloma karjalaisie lauluja. Muutomie niistä olima jo kuullun lauluna taikka luken runona. Esimerkiksi, Valentina Saburovan Kotitaloni-laulun aikana monilla ilmeššyttih kyynälet šilmih, šentäh kun kaikilla laulun šanat oltih lähiset.

Meitä opašti laulamah opettaja Jyškyjärveštä Raisa Rybakova, a oikein taitavašti šävelti Katti Kuranova Piäjärveštä. Katti niise oli enšimmäistä kertua kielikurššiloissa ta enšimmäistä kertua oli šäveltäjanäki šielä.

Šamoin milma miellytti, kuin myö kolmešša päiväšša opaštuma tanššimah kakši karjalaista tanššie ta šiitä esittimä niitä yhteistilaisuuvešša Kuusamo-Viena-šeuran kera. Petroskoin lapšien luomistyön keškukšen taitava ruataja Natalja Kaširina šuurella innolla opašti meitä tanššimah.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat