Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pienen kiven igä

Vieljärven kyläs ainos löydyy uuttu Karjalan Kielen Koin kannattajua. Maksim Makarov da Sofja Gokkojeva yhtyttih tiedokilvan Molodoit-joukkoh // Kuva: Ol'ga Gokkojeva

Enzimäzekse roindupäiväkse yhtistyksen aktivistat valmistettih Avvonazien uksien päivy -pruazniekku. Pivon tavoittehennu on ozuttua karjalazile, midä on ruattu Kois vuvves. Vuvves vahnu taloi riičittih da sen sijah nostettih uvven taloin salbamo da katettih levo. Kui meni tämä ruado, kui piettih subbotniekoi, kui valettih koin allus da katettih levo, rahvas suadih nähtä fotokuvaozuttelus, kudaman pruazniekakse valmisti Martti Penttonen, eräs piälimäzis Koin kannattajis da avvuttajis.

Pruazniekan gostii kerättih koin salbamos. Rahvas omin silmin suadih nähtä Koin tuliet huonukset, polgie vaste vai luajittuu latettu myö. Joga   huonuksen seinäl oli kuva, kudamal oli mualattu midä tuliel roih täs pertis: päččiperti, pruazniekku- da voimisteluzualu, senčoi, lapsien perti, pezendyhuonukset.

–  Enzimäzekse tahtozin vie kerran kiittiä kaikkii, ket avvutettih Koin nostandas, algoi Koin prezentatsien Ol’ga Gokkojeva, Karjalan Kielen Kodi-yhtistyksen piälikkö da lugi läs kaikki, ket avvutettih täs suures dielos.

Terväh Kodih tuvvah ikkunat da veriät. Tämä abu tuli Karjalan Kul’tuuruministerstvaspäi ECHO-projektan hantuzis. Kul’tuuran ministru Jelena Bogdanova tuli pruazniekkah hyvittelemäh Kodii roindupäivänke da uskaldi iellehgi avvuttua Koin nostamizes.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat