Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Piämieš pyöri piirileikissä

Jyškyjärveššä piämieštä otettih vaštah leivällä ta šuolalla

Heinäkuun 24. päivänä alko Aleksandr Hudilaisen kakšipäiväni työmatka tašavallan Kalevalan ta Louhen piirilöih. Kahen vuuvven aikana Karjalan tašavallan piämieš järješti jo yli 60 šemmoista työmatkua eri piirilöih. Ennein hiän rikenempäh kävi piirikeškukših, a nyt staraiččou auttua pienien elinpaikkojen propleemojen ratkaisomista. Šentäh tämä työmatka alko Kalevalan piirin Borovoin ta Jyškyjärven kylistä.

Vanhašša karjalaisešša Jyškyjärvien kyläššä piämieštä hyvin otettih vaštah leivällä ta šuolalla. A paikallini Tuomi-folklooriryhmä kučču kaikkie vierahie kanšalliseh kruuga-tanšših.

– Näin milma otettih vaštah enšimmäistä kertua, muhahti Aleksandr Hudilainen.

Jyškyjärven kulttuuritalošša oli pietty tapuamini kyläläisien kera. Paičči kuletušpropleemoja, kyläläiset kerrotih toisistaki hommista ta propleemoista.

Paikallisen koulun varajohtaja Nadežda Pavlova hätyäli koulun kohtalošta. Nyt koulušša opaštuu vain 68 koululaista, šentäh koululla on propleemoja rahotukšen normatiivijen kera.

– Šanokkua vanhemmilla ta opaštajilla, jotta myö rupiemma šäilyttämäh kyläkouluja, vaštasi Aleksandr Hudilainen. – Myö annamma mahollisuuvven koululaisilla opaštuo, a opaštajilla ruatua.

Karjalan tašavallan piämiehen kaikkien ašetukšien toteuttamista Jyškyjärven tapuamisien tulokšien mukah ruvetah tarkaštamah KT:n hallinnošša. Pitäy lisätä, jotta piämiehen työmatkah ošallissuttih Kalevalan piirin piälikkö Gennadi Filippov, Kalevalan piirihallinnon johtaja Valentina Bulavceva, šekä monien ministerijöjen johtajat.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat