Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kyykkärilöin joukko suurenou

Kilvas voitti Kyykkäri-joukko, kudamah kuuluttih (hurualpäi oigiele) Kanzallizen poliitiekan ministru Jurii Šabanov, Finansuministerstvan ruadai Dmitrii Hl’upin, Opastusministerstvan ruadai Galina Podojeva da Transportukomitietan ruadai Renata Jarullina. // Kuva: Ol'ga Smotrova

Pyrgijiä kižuamah kyykkäh tänävuon virguniekoin keskes oli äijiä enämbi migu mulloi, kuuzitostu hengie. Hyö kaikin ollah Karjalan eri ministerstvoin da komitietoin ruadajat. Pyrgijien keskes oli Karjalan piämiesgi, ga Tazavallan dielot ei annettu Aleksandr Hudilazele huoguavuo kilbailemas piätteniččyillal.

Kižuajii tervehtettih kižan vedäjät da kommentatorat, KRL:n piälikkö Natalja Vorobei, da Jelena Migunova...

Kižuajua oli nelli joukkuo: kahteh joukkoh kuului yhteiskunnallizien järjestölöin rahvastu – karjalastu, vepsälästy, suomelastu da ven’alastu da kaksi joukkuo virguniekkua. Jogahizes joukos pidäy olla nelli kižuajua, ket virguniekois ruvetah kižuamah, ket – kaččomah, pandih arbah...

Pidäy sanuo, ku kižuajien keskes oli ylen äijy nuordu – neidisty da brihua, eri sportuluaduloin suvaiččijua... Parahakse kižuajakse neidizien keskes rodih Opastusministerstvan ruadai basketbolistu Galina Pudojeva. Miehien joukos parahakse rodih Riimo Maččijev, Petroskoin “Ilveksen” kapituanu. Hyvin kižattihgi Jessoilan brihat da Jurii Šabanov. Vie konzu oli paginua ministerstvan tazol täs kyykkä-kilbah nähte, Šabanov oli varmu, ku hänen joukko rodieu voittajakse. Oman sanan ministru pidi...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat