Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Puanajärveššä avattih musejo

Piirileikkimuovoššelmašša juhlaväki šiirty kisakentältä avattavah musejoh. // Kuva: Markku Nieminen, ”Juminkeko”

Musejo šynty Karjalan ta Šuomen kulttuuriyhteistyön tulokšena. Šen peruštamisen tauštalla on pitkäaikani Kemin piirin ta šuomelaisen Jumikeko-šiätijön tulokšekaš yhteistoiminta. Rahotušta musejon peruštamiseh šuatih EU:n ENPI-ohjelman projektin kautta.

Ei ole šattumua, jotta Puanajärven kylän tukemiseh ošallistu monie kanšainvälisie yhteisöjä. Šehän kuuluu koko muajilman mittakuavašša puuarhitektuurin merkittävih kohteisih. Kylä hyväkšyttiin vuosiksi 1996 – 2001 World Monuments Wach:in Muajilman šuan uhanalaisimman kulttuurikohtehen listalla. Vuotena 2006 kylä palkittih šielä šuoritettujen kunnoššuš- ta restaurointitoimenpitojen takie Europa Nostra -mitalilla, kumpani šilloin enšimmäistä kertua myönnettih Venäjällä.

EU:n ENPI-ohjelman kautti Juminkeko-šiätijö šai jatkorahotušta kylän kehittämiseh. Tämän vuuvven alkupuolella piättynehen kolmivuotisen PoCoBus-projektin toimenpitehenä yksi vanha perintehenmukani talo restauroitih musejokši. Ontrei Malisen kantele -kulttuurimatkailureitti -projektin avulla musejoh luajittih näyttely, kumpasen luomisešta vaštasi kuin Karjalan, niin ni Šuomen puolella ruataja musejoasientuntija Leena Jääskeläinen.

Puanajärven musejo rupieu toimimah Vienan Karjalan etnokulttuurikeškušverkošton ošana yheššä Kalevalan piirissä toimijien Haikol’an, Uhtuon Kalevala-talon šekä Vuokkinimenen etnokulttuurikeškukšien kera. Musejon avajaisjuhlah keräyty Karjalan ECHO-etnokulttuurikeškušprojektin kautta folklooriryhmijä Vuokkiniemeštä, Jessoilašta ta Kemistä.

 

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat