Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Troičanšuari on pyhä paikka Tunguol’l’a

Meijän joukko Troičanšuarella mahtavan pyhän kuušen luona. // Kuva: Alina Čuburova

Entisen Tunguon (nykysen Belomorskin) piirissä on pyhie paikkoja. Yksi niistä on Troičanšuari, paikalliset kučutah šitä Troičča-šanalla. Šuari on Mujehjärvellä, kumpasen rannalla ennein šeiso Uškela (venäjän muovolla – Uškovo). Kylyä ei ole enyä olomašša, šen šijah on jätetty vain talojen kivijalkoja ta viisi taluo, kumpasih kesäsin tulou entisien kyläneläjien jälkeläisie. Šanakši, kyläššä oli eläjie Neuvoštoliiton hajuomisen šuaten.

Tunnettu tutkija Sandra Stepanova on käynyn Tunguon šeuvulla tutkimušmatoilla. Niijen tulokšet on Tunguon rahvahan šuušanallista perinnehtä -kirjašša (Petroskoi, 2000). Kirjašša on tietoja šiitä, jotta Uškelan kylä kuulu Tunguon piirin Voijärven volostih. Vuotena 1905 kyläššä oli 35 pihua ta eli 207 henkie, vuotena 1933 – 212 henkie, vuotena 1959 kylän väkiluku väheni kakši kertua ta šinne jäi vain 120 henkie. Vuotena 1998 Sandra Stepanova kävi Tunguol’l’a viimeisen kerran ta Uškelašša šilloin oli vain kolme eläjyä.

Troičanšuarta lašettih erikoisena kylänä. Vuotena 1905 šuarella oli kakši pihua ta šeiččemen henkie, ka vuuvvešta 1933 tietoja eläjistä virallisista dokumenttiloissa ei enyä ole.

Aštuma polkua pitin ylöš ta meilä vaštah tuli puukirikkö. Valtavan kaunis puuarhitektuura. Šen šeinällä rippuu vanha lauta: ”Arhitektuurin muistomerkki (valtijollini merkityš). Pyhän Miikkula Ihmienluatijan kirikkö. Vuosi 1602 (Troičanšuari Mujehjärvi Belomorskin piiri). On šäilyttävä kuin kanšallini omaisuuš. Karjalan ASNT:n Kulttuuriministerijö”. Šanotah, jotta tämän lauvan kiinitettih vielä 1970-luvulla, konša oli luajittu viimeni remontti.

Kirikön viereššä on časoun’a ta hauta. Et voi kaččuo tähä kokonaisuuteh ta šatavuotisih kuuših ilmain ihaššušta. Vaikka kyynälet niise tullah šilmih. Šanotah, jotta virkamiehie ei nähty näillä alovehilla šiitä lähtien, kun riputettih tämä lauta eli Karjalan ASNT: ajašta. Onnakko vandalit piäššäh tänne joka vuosi: hautakivie ta ristijä, kumpaset vielä on šäilyn kalmismualla, kerrotah tulijien rosvojen pahašta ruavošta – kaikki ikonit ristilöistä, ikonit ta muut välinehet kiriköštä on varaššettu.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat