Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#32 (1223)


 • #32(1223) | Kandurahvas
  Ennevahnas svuad’boi piettih da kižattih kai kolmin päivin, eigo enämbiägi. Meijän polvel niidy eigo sua mustua, eigo tiediä. Min kuulimmo vai buabolois da died’olois.

 • #32(1223) | Kul'tuuru   Tamara Sidorova
  Kižin suarel piettih Preobraženskoin kirikön 300-vuozipäiväle omistettuloi pruazniekkupidoloi

 • #32(1223) | Kylän elämä
  Noin 54 km piäššä Kalevalašta Kalevala-Koštamuš -matan varrella šijaiččou Vienan kuulusimpie runokylijä olija Vuonnini. Tämä mua oli kašvattan šemmosie tunnettuja runonlaulajie kuin Vaassila Kieleväinen ta Ontrei Malinen. Niin kuin ni monet muutki Vienan kylät pitän istorijah aikana Vuonnini oli šuanun kokie kuin parahie kaušija šamoin ni kovija aikoja.

 • #32(1223) | Kylän elämä   Marija Galdina
  Jo viijettä kertua Puanajärven puiston Vartijolammešša piettih karjalaini pruasniekka. Šen järještäjinä oltih puiston ta Sohjanankošen kulttuuritalon ruatajat.

 • #32(1223) | Kulttuuri   Tatjana Torvinen
  Kalevalalaisien kakši projektie šuatih rahotušta sosiaaliprojektien kilpailun neuvošton puolešta.

 • #32(1223) | PersoonaNadežda Vasiljeva
  Još kyšyö Jyškyjärveššä, ken kyläššä luatiu venehie, niin teilä šanotah heti monen muasterin adressit: Vasili Valui, vellekšet Aleksandr ta Andrei Urbanovič ta tietyšti Taito Malinen.

 • #32(1223) | Kul'tuuru    Viena Kaskinen
  Anuksen čupul piettih jo perindöllizekse tulluttu pajopruazniekkua. Tänävuon se oli Il’l’anpäiviä vaste da sen jälles, 1.-3. elokuudu. Anukseh kerdyi pajattajua Karjalan tazavallas da Suomespäi. Oli horua, piendy pajojoukkuo da yksinäh pajattajua. Päivypasto da räkki siä andoi hyviä mieldy fastivualin rahvahale.

 • #32(1223) | HeimovelletJelena Ruppijeva
  On pietty jo toine kilbu Suomelas-ugrilazen muailman kul’tuurupiälinnan valličendas. Vuvven 2015 piälinnakse rodih Eestin Obinitsa.
Partn`ourat