Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan kaunottaret ta kyykkärit on šuatu kannatušta

Kurššilaiset alotettih kanšanpuvun valmistamisen sorokan ompelomisešta.

Heinäkuun loppupuolella etnokulttuurisen Kalevalatalo-keškukšen tiloissa starttasi uuši projekti nimeltäh ”Kalevalan kaunottaret”. Šen tarkotukšena on vienankarjalaisien kanšanpukuperintehen šäilyttämini opaštamalla kalevalalaisie ompelomah kanšanpukuja ta nimenomah perintehellistä uhtuonkarjalaista kanšanpukuo. Ompelukurššiloih yhtyy kahekšan naista.

Etnokulttuurisen keškukšen esittämä projektihakemuš šai kannatušta Aktiivini šukupolvi 2014–2015 -nimisen sosiaaliprojektien kilpailun arvoštelijaneuvošton puolešta.

Kurššit jatutah kolme kuukautta, kumpasien aikana projektin ošallistujat šuahah tietoja karjalaisen kanšanpuvun istorijašta ta erikoisuukšista, opitah leikkuamah ta ompelomah kaikkie kanšanpukuh liittyvie elementtijä. Opaštajina kurššiloilla ollah keškukšen spesialistit Marina Mattinen, Tatjana Ivanova ta Raisa Pavlovskaja. Kurššilaiset alotettih kanšanpuvun valmistamisen sorokan ompelomisešta. Nyt perintehelliset karjalaiset piähinehet ollah jo valmehet...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat