Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muuttua elostu parembah

Kompleksan luadimizeh meni 566 tuhattu rubl’ua. Niilöis 361 tuhattu oli suadu Tazavallan programman mugah, dostalit dengat rahvas hommattih ičeväil. // Kuva: Ol'ga Smotrova

Tänävuon Karjalas rubei ruadamah Paikallizien eläjien alguhpanduloin ruadoloin kannattamizen programmu. Tämä programmu jo hyvin juurdui monih toizih Ven’an alovehih. Sen tarkoituksennu on auttua rahvahale parandua omii eländyololoi.

Karjalan Tazavallan b’udžietaspäi sih programmah oli annettu kaheksa miljounua rubl’ua. Nämä dengat juattih keskenäh 16 kyliä da linnua – yksin joga Karjalan piirispäi. Kaikkiedah programmah pyrgiihes 36 kyliä...

Ruadua ičeväil

Enziallus nuožarveläzil oli mieles kaksi projektua. Kudai niilöis työndiä kilbah – pidi vallita. Programman mugah tärgei on se, ku projektu olis kylän enimistön hyväksytty. Sih niškoi kevätkuun lopus nuožarveläzet piettih kerähmö, kudamah tuli 73 hengie, onnuako seiččemes vuitti kylän eläjii. Enimät rahvas kannatettih sportan da kul’tuuran kompleksan järjestämine, dostalit oldih sidä mieldy, ku parembi olis panna kundoh kylän juamupala.

Nuožarveläzien projektu voitti. Ruadoh otettihes rakkahal.

Programman mugah, projektan todevuttamizeh Tazavallan puoles annetah vai 85 protsentua projektan hinnas, vaiku ei enämbi 500 tuhattu rubl’ua. Dostalit gengat rahvahal pidäy suaja ičeväil...

Nuožarven kyläpruazniekannu uvves sportukohtas jo kižattih verkomiäččyh, kyläläzet artistat veseldytettih rahvastu lavalpäi, lapset “čurattih” da liedžuttih...

L’ubov’ Ponomar’ovan sanoin mugah, nuožarveläzet iellehgi ruvetah yhtymäh sih Karjalan Tazavallan programmah. On heile mieles vie yksi projektu, ga sih nähte hyö ollah sanomattah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat