Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oman muan kučču

Šuurimman ošan elämäštäh Anni Malikina on elän Vuonnisešša. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Elokuun joka toini pyhäpäivä Vuonnisešša pietäh kyläpruasniekkua Marja-Makoveita, kumpaseh keräyvytäh kaikki kylän eläjät. Nykyjäh niitä ei ole äijä: vakituisešti Vuonnisešša eläy vähän yli kakšikymmentä henkie. Kešällä kylä elpyy, kun rahvaš tullah tänne omilla dačoilla, lapšet käyväh kaččomah vanhempie lomien aikana, punukat tullah viettämäh kešälomua ämmöjeh luokše. Vaikie on uškuo, jotta aikoinah täššä kyläššä lašettih olovan noin 500 taluo. Šuuren Isänmuallisen šovan aikana kakšišatua vuonnislaista mieštä oli lähetty puoluštamah omua kotimuata. Kyläššä toimi meččäpunkti, Uhtuon sovhoosin karjanhoitajat kašvatettih nuorta karjua, a peltoviljelijät kerättih šuurija potakan ta juurekšien šatoja. Ka še jo on istorijua. Tänäpiänä Vuonnisešša eletäh keštävimmät ihmiset, kumpaset ollah uškolliset omalla mualla ta täyvellä šyväimällä šuvaijah omua šeutuo...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat