Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pane oma tuohuš palamah

Monta tuohušta oli šinä iltana šytytetty Kalevalan kulttuuritalon ieššä // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Joka vuosi 3. šyyškuuta koko Venäjällä muissellah terroritekojen uhrija. Tämä päivä liittyy traagisih tapahtumih Beslanissa 2004 vuotena. Kymmenen vuotta takaperin bojevikit vallattih yhen Beslanin kouluista. Tämän terroritevon takie mänehty yli 300 ihmistä, niijen joukošša 150 lašta.

Šinä päivänä Venäjän kaupunkiloissa ta kylissä pietäh šurutilaisuukšie, ihmiset šytytetäh tuhanšie tuohukšie vijattomien terroriuhrien muissokši.

Kalevalalaisetki keräyvyttih muistotilaisuuteh paikallisen kulttuuritalon aukijolla. Kalevalan piirihallinnon varajohtaja Nina Stankevičus avasi šurutilaisuuvven šanoilla:

– Še on traagini päivä meijän muan istorijašša. Še on ikuni muissutuš meilä, jotta tämä uhka on olomašša, jotta meijän pitäy olla aina valppahina. Pakinoja piettih piirin koulutušošašton johtaja Veronika Ananič, Kalevalan piirin nuorisoliikkehen ošallistuja Svetlana Groševa ta Petrin ta Puavilon kirikön pappi isä Jevgeni. Kaikin hyö oltih yhtä mieltä, jotta pitäy kaikin voimin vaššuštua terrorismie, jotta ei enyä konšana šemmoset kauhiet tapahtumat toissuttais.

Šurutilaisuuvvešša jokahini Kalevalan eläjä šai šytyttyä tuohukšen uhrien muissokši.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat