Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Runonlaulajien jälkijä myöte

Kellä tulou paraš vašta?

Kalevalan piirin 87-vuotispäivän puittehissa Kalevalatalo-keškukšen ruatajat kekšittih posolkan eläjillä mukavan interaktiivisen pelin Runonlaulajien jälkiläiset. Pelih ošallistu viisi joukkuo: Kalevalan eri laitokšien etuštajat šekä Kalevalan nuoret. Joka joukko šai pelin alušša reittilistan, mihi oli merkitty viisi etappie tehtävineh. Pelin järještäjät kekšittih ošallistujilla erilaisie tehtävie: hyö kirjoiltih käsipaikkoja, kekšittih omie koristehie, lat’attih vaštoja, muisseltih karjalaisie šananlaškuja šekä Kalevalan peruštamisistorijan vaiheita.

Yksi mukavimmista ta vaikeimmista tehtävistä oli vanhojen runojen esittämini. Šiinä ošallistujilla tuli apuh Karjalan kulttuurialan anšijoitunut ruataja Juri Gladišev.

Lopulta kaikki kilpailijat keräyvyttih Runonlaulajien niemellä Uhtuon kisoih, missä ilmotettih pelin tulokšet ta voittajat. Vilušta šiäštä huolimatta peli toi ošallistujilla äijän intuo ta hyvyä mieltä, kaikin oltih tyytyväiset.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat