Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ypäyššuo rauhotušalovehekši

Noin 15 kilometrin piäššä Kalevalan piirin Kepa-posolkašta šijoutuja Ypäyššuo on šuurin Karjalašša šuosisteemi, šen pinta-ala on noin 40 tuhatta hehtarie.   Tämä šuuri šuoaloveh jatkuu yli 31 kilometrie pohjosešta šuveh päin. Alovehella virtuaja  Kepa-joki jakau šen kahtie pohjois- ta šuvipuoleh. Kepa-joven Kuma-koški on šeuvun piänähtävyykšie, kumpani muanittau tänne ušiempie turistija.

Šuot näillä paikoin ruvettih muovoštumah yli 10 tuhatta vuotta takaperin Vienanmeren transgressijon (pinnan noušun takie). Nykyjäh Ypäuššuon alovehella šäilyy noin kolmen-nellän metrin pakšuset turvehkerroštumat.

Enšimmäistä kertua tämän alovehen šuojelomisen tarpehešta oli ilmotettu vuotena 1992 Karjalan Tietokeškukšen Luonnonšuojeluinstituutin laboratorijan ammattimiehet. Hyö oli valmissettu valtijollisen rauhotušalovehen peruštamisen tietehelliset peruštelut.

Ideja rauhotušalovehen peruštamisešta šai kanšainvälistäki kannatušta. Vuotena 2003 Ypäyššuolla oli šuoritettu venäläis- šuomelaini tutkimušmatka. Tutkimuštulokšien mukah tällä alovehella lašetah olovan 186 putkilokašvilajie šekä 67 šammal-lajie, monet niistä on merkitty Ruškieh kirjah. Ypäyššuolla ollah pohatat karpalon ta hillon marjikot. Šen lisäkši on olomašša šuopuršun ta raaten lukusie populaatijoita.

Näillä šuoalovehilla on šuuri muuttolintujen populaatijon šäilyttämisen merkityš. Tiältä löytyy jouččenien, hanhien, kurkien pešäpaikkoja. Šuviošašša on huomattu äšen merikotkan pešimisjälkijä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat