Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Etnokeškukšien kiehuva elämä

Elokuun lopušša Priäžäššä jo piettih enšimmäiset kurššit, kumpasissa korissettih kankahija värilöillä. // Kuva: Jekaterina Golubkova

Tämän vuuvven šyyškuušša koko Priäžän piirissä aletah omua työtä opaššuškurššit paikallisie eläjie varoin.

Priäžän piirin karjalaisien käsityöt -projekti on šuunniteltu käsityömuasteriloilla, kumpaset tahotah kehittyä omie neroja, eččie tuotannon uušie muotoja ta šuaha lisäopaššušta. Šen lisäkši projektih voijah liittyö kaikki halukkahat, toiset etnokulttuurikeškukšet, šekä turistit ta tutuštuo kanšallisih käsitöih.

Projektin toiminta on juattu teemojen mukah eri etnokulttuurikeškukšien kešen. Priäžän kurššijen aihiena on kanšallini keittijö, liäkeheinät ta kankahien koristelu värilöillä. Enšimmäiset kurššit, kumpasissa kankahija korissettih värilöillä jo oli pietty Priäžäššä. Kurššilaiset mielelläh ošallissuttih täh mukavah hommah. Kanšallini keittijö -kuršši alkau šajekuušta. Šielä kaikkie vuotetah karjalaisen keittijön herkut. Liäkeheinät-aihetta esitetäh pakina-muovošša. Paikalliset eläjät kerrotah toini toisellana rahvahan liäketiijošta, rahvahan tietäjistä, vaihetah kokemušta, šuahah tietyä missä on parempi kerätä liäkeheinie, mistä tauvista ne voijah auttua.

Pyhäjärven kyläššä on oma ompelimo. Šielä valmissetah tarvittavie laittehie, ompelukonehie. Kurššijen ošallistujat ruvetah ompelomah perintehistä naisien räččinyä, luatimah koristeluja, laukkuja ta vöitä. Ruavošša käytetäh kanšallisie ta nykyaikasie ompelomismuotoja.

Projektin tulokšena on šuunniteltu muistoesinehien kauppa paikallisien suveniirijen kera. Kaupašša kävijät šuahah oštua suveniirija, tavaroja, materiaalija, kankahie, tarvittavie esinehie omua tuotantuo varoin.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat