Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Inšinööri Mobergin talon pelaštamini

Kalevalan KVK-PROF-yrityš jatko elokuušša kunnoššuštöitä, toisien lisäkši ulkošeinie vuoratah.

Inšinööri Mobergin talo on Karjalan kulttuuriperinnön objektina. Še oli rakennettu vuotena 1906 meččäinšinööri G. Vendelinin talokši. Šiitä vuotena 1925 Kanadan šuomelaiset Moberg ta Valleri rekonstruoitih talon ta šielä šijotettih toimistoja. Talo muissuttau XX vuosišuan alun puisie kaupunkirakennukšie, kumpasien šuunnitteluh vaikutti šuomelaini kanšallisromantismi.

Mobergin talon omistajana on Kalevalan pos’olka. Aika jätti Taloh pahojaki jälkijä. Še äšen tahottih purkua vuotena 2005. Ka vuosina 2005–2006 luajittujen kunnoššuššuunnitelmien mukah Mobergin taluo alettih korjamah Kalevalatalo -etnokulttuurikeškukšen käyttöh. Vienan karjalaisien ainehellisen ta henkisen perinnön šäilyttämisekši ta vualimisekši uuših šuojih avatah paikallisen kotišeutumusejon ošašto, musejon varaštotilat, konferenššišali, käsityötaitehverštahat, näyttelyšali, kanšanteatteri, kanteleryhmä. Karjalan tašavallan bytžetin ta Kalevalan kanšallisen hallintopiirin varoilla rakennettih Talon uuvvet kivijalat, kunnoššettih šeinät, väli- ta vesikatto, korjattih ikkunat ta enšimmäisen kerrokšen lattiet ta rakennettih uuši lämpöjohtojärještelmä.

Kanšainvälini PoCoBus Karelia ENPI -ohjelma, šekä Ontrei Malisen kantele -projekti, kumpaista toteutetah šuomelaisen Jyminkeko-šiätijön alottehešta, rahotettih Mobergin Talon korjaušprojektie vuuvvešta 2012. Vuosina 2012–2013 kunnoššettih piäšisähkäytävä, kuistit ta šisäiset portahat, rakennettih luiska.

Kalevalan KVK-PROF-yrityš jatko elokuušša kunnoššuštöitä, toisien lisäkši ulkošeinie vuoratah. Nämä työt on vietävä piätökšeh tämän vuuvven šajekuun loppuh šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat