Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Venäjän GTO-liikunta-urheilukompleksin normien šuorittamiseh ošallissuttih KT:n piämieš Aleksandr Hudilainen, hänen šijähiset Oleg Gromov, Juri Šabanov, Valentina Ulič, Oleg Tel’nov, Andrei Manin, tašavallan valtijovallan elimien etuštajat, Lakijenhyväkšymiskokoukšen deputatit – yhteheš yli 300 henkie.

Spartakiadin alušša kaikki urheilijat šuoritettih verryttelyharjotukšie. Kilpailujen ohjelmah kuuluttih yleisurheilun ta voimisteluharjottelujen normit. Urheilijat ijäštä ta šukupuolešta riippuen juoštih pitkie ta lyhyitä matkoja, hypittih pituušhyppyjä, heitettih urheilutelinehie, luajittih käsinkohuantua ta toisie urheiluharjotteluja.

Urheilin harraštajien kilpailutulokšie arvoššettih 40 tuomarie.

Karjalan tašavallan piämieš Aleksandr Hudilainen onnitteli kaikki urheilupruasniekalla:

– Ilahuttau, jotta Venäjän presidentin Vladimir Putinin käškyn šuorittamiseh ošallistu niin äijän ihmisie, korošti Hudilainen. – Käškyn tarkotukšena on pakottua ihmisie ajattelomah omašta tervehyöštä ta šen kannattamisešta. Jokahisen pitäy joka päivä luatie voimisteluo, urheilla ta olla hyvällä kuntotašolla ikäh kaččomatta. Urheilu pitkittäy elämyä, antau voimua ta hyvyä mieltä.

Spartakiadin puittehissa šajekuušša järješšetäh uintikilpailuja, pimiekuušša – ammuntakilpailuja, a talvikuušša – hiihtokilpailuja. Koko spartakiadin tulokšien mukah šen parahie ošallistujie palkitah kulta-, hopie- ta pronšširintamerkkilöillä. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat