Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Juablokoin aigu

Čuassuluguh Tatjana Ivanovna Kirilkina voi sanella puustos kazvajis puulois, tuhjolois da kukis // Kuva: Ol’ga Kuzmina

Ekskursien saduh tulijoile pidi muatalovustiedoloin kandiduattu, fruktu- da marjukollektsien kuruatoru  Tatjana Kirilkina. Enzimäine ekskursii karjalan kielel savus oli pietty mennytvuon. Čuassuluguh Tatjana Ivanovna voi sanella puustos kazvajis puulois, tuhjolois da kukis.

Petroskoin valdivonyliopiston kazvitiijollizel puustol on jo kuuzikymmen nelli vuottu. Sen perustamizes ruvettih pagizemah vie voinan jälgehizinny vuozinnu, konzu  yliopisto tuli evakuatsies Siktivkaraspäi. Puusto avattih vuvvennu 1951. Piätavoittehennu oli luadie paikku opastujien tutkimusruavon pidämizeh da kezäharjoitteluh niskoi. Tässägi tuliet ekolougat, biolougat, meččyinženierat, liäkärit da agronoumat pietäh savus omii tutkimuksii. Puustos kazvau kui Karjalan tazavallale ominazii mugai harvinazii puuloi. Erähii kazviloi voibi löydiä Karjalan ruskies kniigas. Vuozien aigah sadu äijäl suureni, tänäpäi sen pinduala on 367 gektuarua. Kaikis suurin on Juablokkupuuloin kollektsii on savun suurimii. Sih kuuluu läs nelliäkymmendy eri lajii, kaikkiedah piäl sadua puudu.

Ekskursien loppiettuu opastujat da Ildukečoi-paginkluubah kävyjät voidih oppie kaikkii juablokkoi. Iänestyksen tuloksien mugah enämbäl kaikkii gostii mielytettih Papirovka- da Ural’ski nalivnoi- lajit. Papirovka on ennevahnalline rahvahan laji, tiedomiehien mugah sen nimi tuli papirus-sanas, iče juablokat ollah samanvärizet, kui papiirussugi.

Opastujat voidih ei vaigu paista Ildukečoi-kluubah kävyjienke, ga vie kuunnella čomii pajoloi karjalan kielel. Yhtes hyö pajatettih pajoloi, kudualoi kaikin tietäh da suvaijah.

Gost’at kylläl syödih juablokkua da vie otettih keräl, ken min verran tahtoi. Monet piätettih tulla Kazvitiijollizeh saduh keviäl kaččomah, kui juablokkupuut kukitah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat