Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalalla omissettu pruasniekka

Festivaalin järještäjät lašettih Lososinka-jokeh šata lohta innokkahien kalaštajien hyväkši mielekši // Kuva: Maikki Spitsina

Kalakunda-festivaalin piätilaisuuvvet piettih kaunehena šuovattapäivänä Kirovin aukijolla ta Lohijoven rannalla. Pruasniekka juhlallisešti alko šuurella Kalatulva-teatteriohjelmalla. Karjalan piäkaupunkin eläjie ta vierahie varoin esiinnyttih tašavallan erilaiset luomiskollektiivit. Ohjelmašša oli kummallisie kaloja musikanttija, rumpunlyöjie ta tanššijie.

– Še, jotta Kalakunda-festivaali myöštyy, merkiččöy, jotta tašavalta kehittyy ta šillä on hyvä tulovaisuuš, korošti juhlan alušša Karjalan kanšallisuušpolitiikan ministeri Juri Šabanov.

Kirovin aukijolla oli tarittu šuuri karjalaini kalakukko, kumpani oli luajittu monešta lohipiiruašta. Jokahini šai maissella karjalaista herkkuo: piiruat loputtih viiješšä minuutissa. Aukijon lähellä vierahie kostitettih kalakeitolla verekšistä ahvehista. Järještäjien šanojen mukah kalakuntalaiset šyötih yli šata litrua uhkua.

Jo ihan huomenekšešta Lososinka-joven rannalla avautunut kalajarmanka muanitti kaikkie. Ta kohta myyntipalatkojen ympärillä keräyvyttih šuuret jonot oštajie. Šamoin joven rannalla oli järješšetty venehien myönti ta kuulu Karjalan tunnettujen luomiskollektiivien musiikkie ta lauluja.

Kalakunda-festivaalin yhtenä piätapahtumista oli kalan kilpaonkittamini Lohijovešša. Järještäjät lašettih jokeh šata lohta. Parahakši kalaštajakši tuli Igor’ Petr’akov. Hiän šai kakši lohta, kumpasien yhtehini paino oli 2 kiluo 630 grammua. Kilpaonkittamiseh ošallissuttih ni valtijovallan elimien etuštajien kešen. Niin, Karjalan kulttuuriministeri Jelena Bogdanova pitälti šeiso onki kiäššä ta kuiteski šai kilon lohen.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat