Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kulttuuriturismi on Karjalan tulovaisuuš

Markku Nieminen (vaš.) lahjotti Aleksandr Hudilaisella Vienan Karjalan kylistä kertojie kirjoja. // Kuva: Andrei Rajev

Šyyškuun 17. päivänä Karjalan piämieš Aleksandr Hudilainen tavasi šuomelaisen tutkijan, kirjailijan ta tunnetun kanšalaisihmisen Markku Niemisen kera, kumpani on Juminkeko-šiätijön johtajana. Tapuamisen piäteemakši tuli kulttuuriturismin kehityš tašavallašša ta projektien toteuttamini yheššä Jumikeko-šätijön kera.

– Passipo teijän avušta Karjalalla. Myö tiijämmä šiätijön šuurešta panokšešta Inžinööri Mobergin talon ta Haikol’an kylän elävyttämiseh, šekä Karjalan istorijalla ta tašavallan kanšallis-kulttuurisilla perintehillä omissettujen kirjojen julkaisomisešta, šano piämieš Hudilainen tervehtien vierašta šuomen kielellä. – Karjalan kulttuuri ta eepossa ollah omaluatuset, a turismi on tašavallan kehittämisen yksi perspektiivisimmistä ta tärkeimmistä šuunnista. Myö ymmärrämmä, jotta turistija pitäy kiinnoštua käyvä Karjalah, eniten šen pohjoseh, missä šynty Kalevala-eepossa, missä šäily kanšan kulttuuri ta perintehet.

Markku Niemisen šanojen mukah, nyt projektin toteuttamisešša ilmešty propleemoja, kumpasista hiän kero Karjalan piämiehellä ta pyyti apuo niijen ratkaisomisešša. Niin, Mobergin talon rekonstruoinnin lopettamiseh tarviččou lisyä rahua, šamoin vanhan karjalaisen Puanajärven kylän kirikkö tarviččou korjauštöitä, a Haikol’an kyläh pitäy johtua šähköt.

– Kulttuuriturismin kehittämiseššä on Karjalan tulovaisuuš, šentäh kun tašavallašša on kaunis luonto ta alkuperäni kulttuuriperintö, korošti Markku Nieminen.

Karjalan piämieš lupasi, jotta kaikki propleemakyšymykšet ei jiähä huomuamatta. Niin, Mobergin talon rekonstruoinnin lopettamiset jo löyvyttih rahavarat. Piämieš Hudilainen on varma, jotta etnokulttuurisie keškukšie pitäy kannattua, jotta šäilyttyä šeuvun istorijua ta kulttuurie, ta herättyä turistijen kiinnoššušta tašavaltah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat