Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ovi kanšallisen keittijön muajilmah

Kalitka-šana merkiččöy ei vain kalitta-piiruata, ka še on kalitka – ovi kanšallisen keittijön muajilmah // Kuva: Ksenija Veretennikova

Šyyškuun 11. päivänä Moskovan istorijallisešša musejošša piettih viijennen Pohjois-Venäjän musejot -granttikilpailun tulokšien ilmottamini. Granttijen arvoštelijat miärättih yhekšän voittajua, kumpaset šuahah rahatušta. Täššä kilpailušša Karjalan Tašavallan Kanšallini musejo voitti Kalitka. Ru -projektin kera. Projektin teemana on Karjalan rahvahien kanšallisen keittijön virtuaalini musejo.

Karjalan melkein kaikki vierahat kalitka-šana kuulluon ajatellah ovešta, aitašta ta šiitä hyvin ihmetelläh, konša šuahah tietyä, jotta še on kanšallini herkku. Projektin koordinaattorit kiinitettih šuurta huomijota projektin nimitykšeh. Kalitka-šana merkiččöy ei vain kalitta-piiruata, ka še on kalitka – ovi kanšallisen keittijön muajilmah. 

Projektin toteuttamiskauvekši on šuunniteltu šajekuu 2014 – elokuu 2015. Kalitka. Ru -projektin piirinä on Karjalan Tašavalta ta Leningradin aloveh. Ka još toisetki alovehet tahotah liittyö yhteistyöh, niin projektin järještäjät mielelläh šuoššutah täh ehotukšeh.

Projektin aikana on šuunniteltu kakši tutkimušmatkua, šekä matkoja tašavallan toisih musejoih ta tapuamisie paikallisien eläijen kera. Tällä tavalla joka innokaš voit ošallistuo projektih ta kertuo omašta rešeptistä. Šen lisäkši voipi luatie pienijä videjoja kalaššukšešta, meččäšykšeštä, čäijyn keittämiseštä ropivolla ta muita. Kaikki kerätty materiaali šiitä šuau löytyä portaalin šivuilla.    

Portaalin lisäkši pietäh kymmenen Kušat’ podano -keittijöohjelmua. Niissä kučutut vetäjät ruvetah pakajamah kanšallisilla kielillä. A Hyvyä ruokahaluo -aktijon tarkotukšena on rešeptijen keryämini ta ruuvvan maistamini.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat