Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Partisaanipolkuo myöten

Rivistö-tehtäväššä tärkietä oli komentajan šelvä iäni ta joukon tarkkat liikkehet // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Šykyšyn enšimmäisenä kuukautena, 70 vuotta takaperin, Kalevalan mualla loputtih Šuuren Isänmuallisen šovan taistelut. Yli kolmetuhatta saltattua ta upšerie kuavuttih pelaštaen meijän šeutuo. Nellätoista kylyä oli kokonah poltettu, a Uhtuošša ei jiänyn yhtänä taluo, kumpasešša vois elyä. Ihmiset myöššyttih kotipaikkoih: ajettih evakošta, aššuttih lähikylistä, kumpasissa ei ollun vihollisie. Alko rauhallini ta vaikie elämä.

Piirin vapauttamisen 70-vuotispäivän puittehissa Kalevalan šeuvulla oli valmissettu šuuri ohjelma. Kuatunehien saltatojen hautauš- ta muistopaikoilla oli lašettu mainehšeppelehie. Borovoin pos’olkašša ta Vuonnisen kyläššä oli rekonstruoitu vellešhautaušpaikat, a Kalevalan vellešhauvalla piettih muistomitinki. Piirikeškukšen piäkatuo myöten kulki Kuolematoin rykmentti ta Kuolematoin partisaaniošašto.

Ohjelman yksi merkittävimmistä tapahtumista – Partisaanipolkuo myöten -šota-urheiluleikki – järješšettih Haikol’ašša. Šuuren Isänmuallisen šovan aikana juuri šillä paikalla ašettu Ruškie partisaani -partisaaniošašto. Tänä vuotena leikki piettih jo viijenteh kertah. Še keräsi äijän ošallistujie ta kaččojie.

Jo perintehellini Partisaanipolkuo myöten -leikki tänä vuotena piäsi kanšainvälisellä tašolla. Tällä kertua leikkih ošallissuttih nuoret pojat ta tytöt Kalevalan piirin Kalevalašta, Borovoista, Luušalmešta, Kepalta ta Jyškyjärveltä, Mujejärven piirin Lentierašta, Kemin kaupunkista, Piiterin Moskovan piirin palokadettijen koulušta, šekä Petroskoin kadettikoulušta.  Kadetit Karjalan piäkaupunkista ošallissuttih leikkih jo toista kertua, a Kemistä tuli äšen kakši joukkuo. Yhteheš keräyty kymmenen joukkuo, jokahini niistä oli valmis näyttyä omua voimua, taitavuutta ta šota-aihiesie tietoja.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat