Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muumiloin muamo – Tove Jansson

Tove nikonzu ei voinnuh hyväksyö sidä, ku händy piettih lapsien kirjoin kirjuttajannu.

Suomes pietäh kuulužan kirjuttajan da taidoilijan Tove Janssonan 100-vuozipäiviä. Meijän muan toimittajii kučuttih yhtyö sen kunnivokse luajittuloih pidoloih.

Vihažu matemaatiekku

Hänen tuattah oli kivenvestäi, muamah – taidoilii-gruafiekku. Tyttäres rodih ”Muumiloin muamo”. Hos ijän kaiken häi uneksi taidoilijan kuulužuttu, muailmas händy tundietah lapsien kniigoin kirjuttajannu.

Lapseššu Tove kaikis enimäl suvaičči piirustua da jo 10-vuodehizennu luadi čomazii ruočinkielizeh lapsien lehteh. Tove nivouse ei suvainnuh školua, häi pidi sidä tyrmänny, kaikis enimäl vihai matemaatiekkua. Hänen muamalleh kai pidi pokoroijakseh, ku tytärdy ei käskiettäs kävvä matematiekan urokoile. Viizitostuvuodehizennu  Tove jätti školan da piäzi opastumah Ruočin Taidokolledžah, kuduas omal aijal opastui hänen muamah. Vähästy myöhembä häi ajeli kaiken Jevroupan, yksinäh. Da se oli rohkiesti ruattu, ku silloi naizet yksinäh ei ruohtittu ajelta loitton. Ga se oli Toven mugaine ruado, häi ijan kaiken ruadoi sidä, midä mieli käski da igänäh ei ruadanuh sidä, midä ei himoitannuh.

Voinu da rauhus

Tovel on äijy oman ičen kuvua. Enzimäine on luajittu 14-vuodehizennu, jälgimäine, konzu häi oli jo piäl 60 vuvven. Da se on hänen jälgimäine luajittu kuva, sen jälles häi ei piirustannuh, vai kirjutti Muumi-kirjoi.

Eräs hänen kuulužimis kuvis, kuduadu žiälöimättäh čakattih kriitiekat, on oman perehen kuva. Toven velli Per-Olov lähti omas himos enzimäzeh muailman voinah. Perehen kuvas ollah kaikin – Tove, muamo Signe, tuatto Viktor, vellekset – Per-Olov da Lars. Iče Tove seizou kuvan keskel, häi on mustissah. Tuatto on kuvan tagaperäl, hänel käis on fasistine lehti (Toven tuatto kannatti heijän uattehii da vihai jevreilöi, sendäh tytär da tuatto pahoi sovittih, ku Tovel oli äijy dovariššua jevreilöin keskes). Muamo istuu vastupuoles, poltau dabakkua  da on tuskissah, ku poigu lähtöy voinale. Toven vellet kižatah šahmattoih, kuduat ollah kahtu värii: pystöi seizotah valgiet, da voitetut ollah veren ruskiedu värii, kui voinan žertvat...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat