Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Projektien jarmankan uušie šuuntie ta muotoja

Projektien jarmanka antau hyvän mahollisuuvven löytyä uušie partn’oorija.

Šuomen ta Venäjän rajapiirien projektien ohjelma toimiu jo nellä vuotta. Še šuuntautuu rajapiirien hyvinvoinnin parentamiseh. Viime vuotena järještäjillä oli šamanmoista kokemušta ta jarmankka onnistu. Ošallistujien halun mukah projektien jarmankkua piettih uuvveštah. Šen lisäkši tänä vuotena on olomašša vielä yksi šyy tavata projektien ošallistujie, vet juuri 2014 vuuvven lopušša kaikki projektit loputah ta pitäy nähä tulokšie. Projektien realisoinnin aika on 2010-2014 vuosie. Kaikieštah ošallistu 66 projektie.

– Onnittelen kaikkie, ket ošallissuttih projektiloih ta kekšitäh yhteistyön uušie muotoja. Olen hyvällä mielin, šentäh kuin šuurin oša projektiloista liittyy turismih. Turismin alah aina liittyy monta šuuntua, niijen joukošša on kulttuuri, talouš, kanšainvälini yhteistyö, liikenneh ta telefoniyhteyš, kerto Karjalan Tašavallan turismin komitietan johtaja Valeri Kirjanov.

Jarmankašša esitettih projektija kulttuurin, turismin, tien rakentamisen, terveyšhoijon ta sosiaalikehitykšen, meččätalouven, energetiikan ta luonnon resurssien kehittämisen aloilta.

Yksi projektiloista on Karelia Ticket. Šen tarkotuš on yhtehisen kulttuuri-alovehen levittämini online-palvelujen kautti teatterien ta konšerttien kaččojie varoin Venäjällä ta Šuomešša. Projektin piätulokšena 2014 vuotena tulou kulttuuriportaali www.kareliaticket.com ta lippujen myynti.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat