Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Urheilu, kumpasešša myö elämmä

Vladimir Denisov avasi kentän kyykkä-pelie varoin // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Šyyškuušša Kalevalašša oli heti kakši merkillistä urheilutapahtumua. Moušot eryähillä ne näytetäh vähämerkitykšellisiltä, ka piirikeškukšen eläjillä heti kahen uuvven urheilukentän avuamini oli pitälti vuotettuna juhlana.

Kenttä pihakuntoilulaittehien kera ta kykkä-pelie varoin avattih jiäkiekkokentän ta stadionin vierellä. Nyt šiinä paikašša tuli šemmoni pieni urheilukompleksi, kumpasešša jokahini voit löytyä homman mieltä myöten.

Kalevalašša enneinki oli kenttä kyykkä-pelie varoin. Muitein ei vois ni olla, vet juuri kalevalalaiset viime vuosišuan 90-vuosien alušša enšimmäisinä meijän tašavallašša alettih propagoija šitä mukavua karjalaista pelie.

Nyt Kalevalan piirissä kyykkyä pelatah kuin nuoret, niin ni aikuhiset. Šentäh iče elämä vuati vanhan pelikentän hyvyä rekonstruointie. Ka mitein še järještyä, kun piirin bytžetti ei ole pohatta? Kalevalan piirin nuorisoliikkehen aktivistiloilla tuli ajatuš ošallistuo projektien Aktiivini šukupolvi -kilpailuh. Projekti oli valmissettu ta šai šata tuhatta rupl’ua granttitukie. Niillä rahoilla järješšettih korjauštyöt ta oššettih tarvittavie urheiluvälinehie.

Hyvä, jotta uuvvet urheilukentät Kalevalašša ei šeisota tyhjinä. Kyykkärit keräyvytäh harjotteluih iltoina ta lepopäivinä. A pihakuntoilulaittehet tultih lempipaikakši nuorilla urheilijilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat