Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Julija Baidarova opastajan hommis

Joga vuottu opastajan kel lapset kävväh Ven’an kuulužan kielentutkijan Filipp Fortunatovan kalmoile Koosalmih. Tänävuon Fortunatovan kuolendas meni sada vuottu. Kielentutkijan mustopäiviä vaste opastujat pandih kundoh hänen kalmu. // Kuva: Anatolii Bortnikov

Jo lapsusaijas Julija omisti kai oman aijan tälle školale: opastui, joudaval kävyi sportusektsieloih, oli aktivistannu da školan artistannu. Opastui hyvin da rakkahal, joga dieloh Jul’al oli oma mieli. Školas opastujes Julijua miellytettih ven’an kielen da liikundan urokat. Pedagouguinstituutan loppiettuu Julija tuli omah kyläh ven’an kielen da literatuuran opastajakse. Pädi školas ruadajes Jul’an enzimäine ammattigi, kudaman häi sai Kul’tuuruopistos. Tänävuon Julijal liženi ruaduo školas, johtai miäräi händy eloksen turvalližuon opastajakse. Ruaduo školas nuorel opastajal nygöi äijy on, dai se on eripuoline.

– Minun omat da tuttavat ezmäi riäzitettih minuu, kuibo la filoulogannu olles piäzit tulvalližuon opastajakse? Konzu meijän turvalližuon opastai tuli školan johtajakse, häi miäräi minuu omah kohtah, ku minule tämä ruado oli jo tuttu: joga vuottu minä valmistan lapsii Zarnitsa- voinu-patriottizeh kižah. Iel minul on eloksen turvalližuon opastuskursat, a nygöi kai miellyttäy, dai lapset mielihyväl kävväh sih urokkah, sanelou Julija.

Kielinero pädöy eläjes

Paiči omii piälimäzii ruadoloi Julija joga vuottu valmistau lapsii lugijoin kilboih. Harjaittau da opastau heidy lugemah iäneh runoloi da prouzua, sih niškoi taluttelou heidy kylän kul’tuurutaloih, sie teriämbäh pienes lugijas rodieu oraattoru, migu ahtahahkos opastuspertis. Niidy, ket pyzytäh loitton literatuuras da kieles, tulou suvaičuttua oigieh kieleh školas, pihal da internetas.

– Astuu briha minule vastah školaseinčois da sanou: “Is’t!”. Minä kyzyin hänel, sinä midäbo la tervehyttygo minule azuit, vai sanoit minule “Bris’!”? Tulou sit sellittiä sadah kerdah, kui pidäy azuo tervehytty...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat