Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Puhtahien rantojen puolešta

// Kuva: Kuva otettu Kalevalan keškikoulun šaitilta

Kalevalan pos’olka šijoutuu Pohjois-Karjalan kaunehešša paikašša – Keški-Kuitin rannoilla.

Järven ranta on Kalevalan eläjien ta vierahien lempi lepopaikka. Ka valitettavašti ei kaikki levähtelijät korjata omie ruhkie ta Kuitin ranta oli jo melko pahašša šiivošša.

Šyyškuun 26. päivänä Venäjän Hätätilojen ministerijo järješti Venäjän ekologisen Puhaš ranta -aktijon. Šen tarkotukšena on noštua ihmisien ekologista kulttuurie, šekä kiinittyä väještön huomijota oman piirin propleemoih. Šamoin aktijon tarkotukšena oli nuoren šukupolven kiinnoštamini vesiresursijen propleemoih.

Kalevalan keškikoulun opaštujat niise ošallissuttih Puhaš ranta -aktijoh. Yheššä opaštajien Anatoli Rastriginin ta Viktor Bobrovskin kera kahekšannen luokan koululaiset puhissettih Kuitin rantua puistošša koulun lähellä. Nyt pos’olkašša tuli enemmän puhašta rantua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat