Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Souhozat pidäy jättiä

Paginal on valdivon omažuon privatizatsien alovehelline programmu vuvvekse 2014. Stepanovien molodoit kehoitetah ottua iäres privatizatsien programmaspäi nellän souhozan aktsiet: Vieljärven, Alavozen, Mägriän da Tolvujan, da ližäkse vie Suojärven leibyzavodan aktsiet.

Larisa da Aleksandr Stepanovat ollah sidä mieldy, kun nämmil laitoksil on tärgei merkičys tazavallan einehtavarturvalližuos.

- Konzu hinnat kazvetah, enimite se koskou maidohizii syömizii, privatiziiruija nämmii laitoksii nimikse ei pie, se ei tuo hyödyy, väitetäh deputuatat.

Olis ruaduo piädy elättiä

Kyzyimmö Aleksandr Stepanovua sellittiä omii mielii:

- Kai nelli souhozua ruatah. Da ruatah hyvin, rahvahil on ruaduo. Se linnalazil on kunne mennä: yksi laitos salvatah, hyö mennäh toizeh kohtah ruadoh. Kyläs ristittyzil ei ole kunne mennä. Midä enzimäzekse ruadau uuzi ižändy? Puolendau menot. Vähendäy ruadajien joukon, puolendau sotsiuallizen avun, sendäh ku omistajal, ižändäl kaikis tärgevin on omat tulot. Ongo meil hos yksi ezimerki, konzu ostetus souhozas elaijat roittas parembat? Toizekse, pidäy ottua silmäle, ku Mägriän da Alavozen souhozoih setämä vuozi tagaperin oli pandu suuret dengat, sinne luajittih uvvet žiivattukompleksat...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat