Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Venäjän patriottija

Miihkali Stepanov Olga naiseh kera Haikol’an kyläššä

Šyyškuun 25. päivänä Karjalan Pobeda-järješšyškomitietan issunnošša piettih seremonija, kumpasešša myönnettih Venäjän patriotti -kunnivomitalija. Tämä mitali myönnetäh ihmisen šuurešta panokšešta patriottiseh kašvattamiseh, šekä patriotismista työššä, yhteiskunnallisešša ruavošša, virka- ta šotatoiminnašša.

Venäjän patriotti -palkinto šuatih 20 ihmistä. Niijen luvušša ollah Ort’t’o Stepanovin šiätijön johtaja Miihkali Stepanov ta Kalevalan keškikoulun opaštaja, koulumusejon johtaja Galina Gerasimova.

Nämä ihmiset ollah hyvin tunnetut Kalevalan piirissä. Heijän anšijona on šuuri panoš nuoren šukupolven kašvattamiseh. Hyö luajitah šuurta työtä, jotta šäilyttyä muisto šotamiehistä, kumpaset kuavuttih Šuuren Isänmuallisen šovan vuosina Kalevalan piirin alovehella.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat