Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Midä nuorembannu huaveilit ‒ sidä parembi se stuanivuu

Minun tuatal oli nelli poigua. Kaikil hyvä tervehys. Kolme poigua ‒ Iivan, Peša, Miikul huaveiltih kazvahuu lähtie opastumah opastajikse.

Enzimäine vahnin poijis Iivan loppi Petroskoin korgien školan kiitettävästi. Sen loppehuu Iivanua Opastusministerstvu työndi Videlen školan johtajakse. Korgien školan loppehuu häi tuli hieruh hyvien jengoinke avvuttamah tuatan köyhiä perehty elättiä, ku tuatto oli muailman voinan jälles jiännyh niistiekse. Iivan otti ruadosijah Videleh minuu kuuzivuodistu brihaččuu keräle, gu tuatan perehel olis kebjiembi tulla toimeh.

Vuvvennu 1941 keviäl Iivan zavodi Videlen školan johtajannu miellyttävän ruavon. Joga ruadopäiviä Iivan ruadajienke aijoi huaveiltih školan valmistamistu opastusvuvvekse.

Iivan ku oli školan johtajannu, hänel puaksuh pidi olla ajeluksis toiči Piiteris kai. Enne lähtendiä häi ainos kirjutti tetrattih sidä, midä pidi ruadua ruadajil hänen ajeluksien aigua ‒ kirjutukset jätti minule joga huondestu lugiettavakse ruadajile. Huondeksil luvin ruadajile, midä pidi ruadua da vie ruavon aigua kaččelin, kui mennäh ruavot. Iivan ajeluksespäi tulduu nikonzu ei unohtannuh kiittiä hyvin luajittulois ruadolois... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat